S säger nej till sparförslaget för NU-sjukvårdens ambulans

”Det historiskt höga sparkrav på 220 miljoner kronor som NU-sjukvården har att klara av är en direkt följ av det moderatledda regionstyrets budget. Den har antagits i regionfullmäktige, trots våra protester. Vi har gång på gång påtalat det omöjliga i de budgetar som de styrande partierna M, L, C, KD och MP har drivit igenom, men utan att få gehör. I dagsläget kan vi, som opposition, därför endast göra vad vi kan för att mildra konsekvenserna.”

Det säger Carina Åström (S), vice ordförande för NU-sjukvården, med anledning av den verksamhetsplan och detaljbudget som styrelsen har att ta ställning till i dag. Överenskommelsen bygger på de förutsättningar som det moderatledda regionstyret gett NU-sjukvården genom en underfinansierad budget.

– Denna underfinansiering har varit verklighet för NU-sjukvården under hela den gångna mandatperioden, då en moderatledd majoritet styrt Västra Götalandsregionen. De 220 miljoner kronor som ska sparas i befintlig verksamhet är en direkt konsekvens av detta, säger Carina Åström (S)

Underfinansieringen fortsätter även 2019, sedan regionfullmäktige i tisdags röstade fram den budget om de styrande partierna – M, L, C, KD och MP – lagt fram. Ännu en gång väljer det borgerliga blocket att inte ge regionens sjukvård uppräkning av budget för redan kända kostnader, till exempel höjda priser och nya löneavtal.

– Sjukhuset ställs inför mycket svåra beslut som kommer att få påverkan på uppdraget att kunna ge invånarna i Fyrbodal en jämlik tillgång till specialistsjukvård. Som opposition har vi socialdemokrater tyvärr inte något annat val än att acceptera den budget vi får oss tilldelad, och göra vad vi kan för att mildra konsekvenserna, säger Carina Åström (S).

Till dagens möte har den socialdemokratiska gruppen i NU-sjukvårdsstyrelsen, tillsammans med Vänsterpartiets grupp, lagt en protokollsanteckning, med anledning av sparplanen, inte minst vad gäller ambulansverksamheten.

– Vi vet alla att med den befolkningsökning som framförallt sker i norra Bohuslän under sommarmånaderna har NU-sjukvårdens ambulansverksamhet det mycket tufft redan i dag. Antal uppdrag har också ökat över helåret utan att eventuella resursförstärkningar diskuterats. Vi vill därför först ta ett helhetsgrepp gällande ambulansverksamhetens uppdrag, finansiering och ambitionsnivå, säger Carina Åström (S).

I morse, strax innan mötet, gick den styrande moderatledda gruppen, med på att ställa sig bakom de krav som S och V ställt, om att säga nej till sparplanen för ambulansverksamheten. Den M-ledda gruppen ställer sig dock inte bakom grundorsaken till NU-sjukvårdens ekonomiska problem är den kroniska underfinansieringen.

Socialdemokraterna vill att de fyra fokusområden som NU-sjukvården själv pekar ut som viktiga för att ge en god hälso- och sjukvård på jämlika villkor – att skapa nytta för våra, patienter, ha en god och attraktiv arbetsmiljö, att alla vårdplatser ska hållas öppna och ha en ekonomi i balans – fortsatt ska stå i fokus för sjukhusets verksamhet.

– Är kostymen för liten hjälper det inte att sprätta upp sömmarna – då är den bara trasig. NU-sjukvården hade behövt en större kostym, anpassad efter verksamheten. Den blågröna, M-broderade, ger inte utrymme för något annat än en rejäl svältkur, konstaterar Carina Åström (S).

Carina Åström (S)

 

Protokollsanteckning: Verksamhetsplan inklusive detaljbudget 2019 för NU-sjukvården

facebook Twitter Email