Nej till privatisering av spårvagnarna i Göteborg

Göteborgs stad ska fortsätta att ha kontrollen över spårvagnstrafiken. Det ska vara utgångsläget i förhandlingarna, och överordnat alla tankar på privatisering. Det anser Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, som i dag på regionstyrelsen lyckades få majoritet för sitt ställningstagande.

Spårvagnstrafiken i Göteborg drivs i dagsläget av Göteborgs stad, genom ett avtal med Västra Götalandsregionen. Avtalet löper ut i december 2019. Men på grund av skrivningar i kollektivtrafiklagen och EU-regler går inte avtalet att förlänga.

Regionen och Göteborgs stad har varit överens om att försöka hitta lösningar för att Göteborgs stad ska kunna fortsätta vara ägare av spårvagnstrafiken. Det är också den linje Socialdemokraterna anser ska vara huvudlinjen även fortsättningsvis.

– Vårt ställningstagande utgår från att Göteborgs stad är ägare av Göteborgs spårvägar. Vi vill vi i god anda fortsätter att förhandla för att hitta lösningar som gör det möjligt för Göteborgs stad att fortsätta driva och utveckla spårvagnstrafiken. Det anser vi ska vara också regionens hållning, säger Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och vice ordförande i regionstyrelsen.

Den moderatledda majoritetens utgångsläge inför dagens regionstyrelsemöte var att förorda en upphandling, alltså en utförsäljning och privatisering. Det hade varit mycket olyckligt, anser Alex Bergström (S), regionråd i opposition och vice ordförande i Västtrafik:

– Jag är mycket nöjd med att majoriteten gick med på vårt förslag. Hade vi inte fått igenom det hade dörren varit vidöppen för att all spårvagnstrafik skulle överlåtas till privat verksamhet efter 2019. Det hade inte gagnat vare sig regionen, Göteborg eller resenärerna!

Helen Eliasson (S) och Alex Bergström (S)

Till pressmeddelandet

facebook Twitter Email