Drygt 82 miljoner till förlossningsvården och kvinnors hälsa i Västra Götalandsregionen

– Vi välkomnar regeringens beslut att, ge Västra Götalandsregionen drygt 82 miljoner kronor till extra satsningar på förlossningsvården och kvinnors hälsa under kommande år. Som opposition i regionen blir det nu vår uppgift att se till att pengarna kommer personal och patienter till del.

Det säger Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, sedan regeringen i dag fattat beslut om fördelning av totalt 490 miljoner kronor till landstingen under 2017.

– Alla ska ha en trygg förlossning, oavsett vem du är eller var du bor. Vi behöver utveckla förlossningsvården och de här pengarna är ett stort stöd för att göra en god vård ännu bättre och mer tillgänglig för alla kvinnor i Västra Götaland, säger Helen Eliasson (S).

Medlen utgör den största delen av regeringens budgetsatsning på förlossningsvård, primärvård och kvinnors hälsa och följer den större överenskommelse på området som slöts med Sveriges kommuner och landsting (SKL) i januari. Överenskommelsen i sin helhet omfattar totalt 511 miljoner kronor för 2017.

Den större delen av satsningen ska i första hand användas för att stärka förlossningsvården och eftervården för förlösta kvinnor. I andra hand får medlen användas till insatser inom hälso- och sjukvården som leder till att stärka kvinnors hälsa.

En mindre del av satsningen ska också användas för arbete med att utveckla och förbättra primärvårdens arbete i syfte att stärka kvinnors hälsa.

För Västra Götalands del handlar det om nästan 19,6 miljoner till primärvården och drygt 62,4 miljoner till förlossningsvården, totalt drygt 82 miljoner.

Helen Eliasson (S)

Till pressmeddelandet T.J. McDonald Authentic Jersey

facebook Twitter Email