Det krävs pengar, inte fagra ord, för att höja vårdpersonalens löner!

– Ingen kan betala sina räkningar eller köpa mat med hjälp av fagra ord. Vill en höja sjukvårdspersonalens löner måste det skjutas till pengar. Jag hävdar att sjukhusen inte har de ekonomiska muskler som krävs för att höja lönerna i Västra Götalandsregionen för att nå upp till rikssnittet för löner för vårdpersonalen

Det säger Karin Engdahl (S), regionråd i opposition, efter dagens debatt i regionfullmäktige om sjukvårdspersonalens löner. Debatten kom i anslutning till den fråga Karin Engdahl (S) ställt till Johnny Bröndt (M), ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), angående lönenivån på SU.

Vid regionfullmäktige i oktober 2016 uppgav Johnny Bröndt (M) att lönen är ett av skälen till varför framförallt sjuksköterskor slutar på SU. I en artikel i GP den 30 januari i år säger Bröndt (M) att akutpersonalen är ”attraktiva på arbetsmarknaden och har lätt att få andra jobb”.

– Men trots dessa påpekanden har inte vare sig SU eller något annat sjukhus fått extrapengar för att höja personalens löner under 2017. Faktum är att de inte ens fått full täckning för redan kända lönehöjningar, så hur ska SU och andra sjukhus då kunna konkurrera om en så eftertraktad yrkesgrupp, säger Karin Engdahl (S).

I den socialdemokratiska budgeten för 2017 ville S göra en extra satsning på drygt en kvarts miljard kronor för att höja sjukvårdspersonalens löner. Till detta sa den moderatledda regionmajoriteten nej.

– Den lönepolicy som gäller i regionen talar om att vi ska ha konkurrenskraftiga löner. Men det är inte med vackra ord en höjer löner, det är med reda pengar. Och dem ser inte vare sig sjukhus eller personal röken av i den moderatledda majoritetens budget. Det är anmärkningsvärt att Johnny Bröndt inte kom med några egna förslag på hur löner ska höjas. Han var nöjd med de pengar Sahlgrenska universitetssjukhuset fått för 2017, säger Karin Engdahl (S).

Karin Engdahl (S)

Till uttalandet

  Oscar Fantenberg Womens Jersey

facebook Twitter Email