Kollektivtrafiken behöver en nystart, med satsningar och fokus på hållbart resande för alla resenärer. Utgångsläget för förändringarna ska vara att förenkla för resenärerna, öka tillgängligheten, att tidtabeller hålls och att det gemensamma resandet ses som ett trovärdigt och pålitligt alternativ oavsett var i regionen du bor. Den nystarten har vi socialdemokrater i vårt förslag till budget för Västra Götalandsregionen för 2021 och de kommande åren, skriver Alex Bergström (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.
Läs mer

Nu måste satsningar göras på vårdpersonalen!

För oss socialdemokrater har vården och dess personal högsta prioritet. Vi ger därför i vårt budgetförslag sjukvården full uppräkning för väntade höjda centrala avtal plus drygt 800 miljoner extra för att höja grundlönerna i vården, skriver Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, och Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i personalutskottet.
Läs mer

Varför tycker M-styret att det är oviktigt med jämlik vård?

Regionens moderatledda styre tycker att det är oviktigt att försäkra sig om att det är den som är sjukast, inte rikast, som får vård först. Eller hur ska man annars tolka deras nej till Socialdemokraternas förslag vid dagens möte med hälso- och sjukvårdsstyrelsen om att göra just detta?

Vård ska ges utifrån behov och på lika villkor – det är centrala utgångspunkter i den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Den som har största behovet ska få vård först och tillgången ska inte påverkas av till exempel kön, ålder, utbildning eller arbetsförmåga. I den offentliga vården följs principen. Men hos privata vårdbolag ser det annorlunda…

Läs mer

Upp till bevis för moderatledda styret

Med historiskt stora statsbidrag från den S-ledda regeringen till vården i Västra Götalandsregionen är det nu upp till bevis för det moderatledda styret. Men M-styrets budget för 2021 saknar det som allra mest behövs: Satsningar på personalen, konstaterar Socialdemokraterna.
Läs mer

Den socialdemokratiskt ledda regeringen stärker cancervården och ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen.

Ännu ett viktigt besked från den s-ledda regeringen om förslag att stärka cancervården med ytterligare 100 miljoner kronor och ambulanssjukvården med 100 miljoner kronor för 2021, med motsvarande belopp för 2022–2023. -Detta är en viktig satsning som innebär en förstärkning i VGR för att nå en jämlik och tillgänglig cancervård och ambulanssjukvård, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för S i Västra Götalandsregionen som välkomnar beskedet.
Läs mer

Historisk satsning på vård och omsorg i S-budgeten

  Det gör skillnad vem som styr! Det blev tydligt inte minst i dag då den socialdemokratiskt ledda regeringen presenterade historiskt stora satsningar på välfärden.– Det är välkomna satsningar som vi socialdemokrater vill använda till att öka tillgängligheten och jämlikheten i vården, korta vårdköerna och förbättra arbetsvillkoren för vårdpersonalen, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för…

Läs mer
facebook Twitter Email