Vårdens pengar ska gå till vård och satsningar på personalen!

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen går till val på tre enkla budskap: Vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och vårdpersonalen ges bättre villkor.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterade i dag sitt valmanifest samt budgetförslag för 2019 och plan för åren 2020–2021.

Valet den 9 september 2018 handlar om åt vilket håll Sverige och Västra Götaland ska utvecklas. För socialdemokraterna handlar regionvalet om att bryta fyra år av moderatstyre som har lämnat efter sig längre vårdköer, stressad personal, personalflykt, ekonomiskt underskott i sjukhusvården och bristande förmåga att möta invånarnas krav på en tillgänglig, kontinuerlig och högkvalitativ vård i hela regionen.

Vi vill att vårdens pengar ska gå till vård. I vår budget för Västra Götalandsregionen ger vi därför sjukvården ökade resurser istället för besparingskrav.

En förutsättning för att sjukvården ska klara sitt uppdrag är tillgång till kvalificerad personal. I vår budget lägger vi därför 600 miljoner kronor till särskilda personalsatsningar.

Allt detta är möjligt att göra tack vare ökade skatteintäkter och historiskt stora tillskott i nya och ökade statsbidrag som den S-ledda regeringen skickat till Västra Götalandsregionen. Vi socialdemokrater vill använda pengarna till satsningar på regionens egna verksamheter och personal, inte till att köpa dyrare vård på marknaden eller hyra in personal till ibland tredubbla kostnaden.
Våra vallöften

Under mandatperioden ska:

 • Köerna inom sjukvården kortas och god tillgänglighet till vården öka.
 • Ambulanstillgängligheten för en tryggare vård öka.
 • Cancervård förbättras genom att korta väntetiden till besök och behandling.
 • Ett PSA-provprogram införas för män i Västra Götaland mellan 50 och 70 år
 • Vård i hemmet fortsätta utvecklas för den som behöver den – hembesök till barn och äldre.
 • Fast vårdkontakt och patientkontrakt utvecklas – du ska känna trygghet i kontakten med vården.
 • Avgiftsfria sjuksköterskebesök på vårdcentralerna för alla över 65 år under mandatperioden
  genomföras.
 • Vi kommer att vara drivande för att tandvården ska ingå i det nationella högkostnadsskyddet.
  Som ett första steg, och går före, vill vi införa ett avgiftsfritt besök per år hos tandhygienist för alla över 65 år i Västra Götaland.
 • Konkurrenskraftiga grundlöner för all sjukvårdspersonal vara ett prioriterat mål.
 • Schyssta arbetsvillkor utvecklas.
 • Krav på kollektivavtal vid upphandlingar ställas.
 • Proffsen ges förutsättningar att vara proffs genom bland annat minska administrationen och
  frigöra mer tid till patienterna.
 • Sjukvården bli oberoende av hyrpersonal.
 • Tillgång till kollektivtrafik finnas i hela Västra Götaland, och anpassas till såväl stadens som landsbygdens behov.
 • Priset för barn och unga i kollektivtrafiken sänkas och den generella ungdomsrabatten återinföras.

Vi vill se en positiv utveckling som kommer alla till del, i hela Västra Götaland, och en hållbar utveckling med ansvar för kommande generationer. Vi vill fortsätta utveckla den svenska modellen. Vår ambition är att öka vår gemensamma trygghet i en ny tid.

Helen Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar till dokumenten:
Valmanifest 2018
Budgetförslag 2019 och plan 2020-2021 Akeem Spence Jersey

facebook Twitter Email