Sämre kvalitet är inte lösning på kompetensbristen i vården

”Att arbeta i den patientnära miljön är ett kvalificerat arbete och kräver rätt förutsättningar, kunskap och erfarenhet för att kunna leverera en god och patientsäker vård. Det rimmar illa med det faktum att regionen i dag använder sig av vårdbiträden som utbildat sig i 10 dagar”, skriver Malin Sjunneborn (S), i sin motion som lämnades till regionfullmäktige i dag, med krav på att Västra Götalandsregionen följer Skolverkets 40-veckors utbildningsplan för vårdbiträden.

2017 antog Sveriges kommuner och landsting, SKL, och fackförbundet Kommunal en avsiktsförklaring kring utbildning av vårdbiträden och undersköterska. Avsiktsförklaringen slåt fast att parterna är ”… överens om att förespråka en modell för yrkesutveckling som tydligt definierar de olika nivåerna vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning.” Man skriver vidare att ”Viktiga beståndsdelar i detta är bland annat att synliggöra vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom dessa yrken, verka för ett enhetligt utbildningssystem och att undersköterskeyrkets status höjs.”

Förra året upprättade Skolverket en utbildningsplan för vårdbiträden. Enligt Skolverket krävs 40 veckors utbildning för att klara jobbet som vårdbiträde.

På 10 dagar är det inte möjligt att skaffa den kunskap som krävs för att göra en adekvat analys av patientsäkerheten

– Det är mycket, mycket långt från de 10 dagar som Västra Götalandsregionen tycker är tillräckligt för ett arbete som kan innebära matningar, blodtryck, duschningar, daglig hygien, provtagningar, samt såromläggningar. På 10 dagar är det inte möjligt att skaffa den kunskap som krävs för att göra en adekvat analys av patientsäkerheten, säger Malin Sjunneborn (S).

”VGR i sin egenskap av Sveriges största vårdarbetsgivare borde vara bättre än såhär. När målet dessutom är att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare förpliktigar det. VGR behöver visa att man tar sitt patientsäkerhetsarbete på allvar, och gå i bräschen för att all personal i vårdnära arbete ska ha tillräcklig utbildning och kompetens. VGR borde också ta på sig ledartröjan och visa för andra regioner att överenskommelser som görs mellan SKL och arbetstagarorganisation är till för att följas.”, skriver hon i sin motion.

– Vi vet att såväl regionen som den svenska välfärden i stort har brist på personal. Vi vet också att behovet att rekrytera tiotusentals fler till vården och omsorgen i framtiden. Men det löser man inte genom att försämra kvaliteten i vården, utan genom att höja statusen på vårdjobben så att fler människor vill söka sig till riktiga vård- och omsorgsutbildningar, säger Malin Sjunneborn (S).  

Malin Sjunneborn (S)

Motion angående utbildningskrav för vårdbiträden i VGR

facebook Twitter Email