S på väg att infria vallöfte om tandvård till pensionärer

Tänderna hör till kroppen! På sikt vill Socialdemokraterna göra tandvården till en del av den allmänna hälso- och sjukvården. Som ett steg på vägen vill Socialdemokraterna utreda möjligheten att införa ett kostnadsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år – ett förslag som glädjande nog bifölls under dagens sammanträde med regionstyrelsen.

En frisk mun är viktig inte bara för utseendets skull. En god munhälsa är också viktig för att motverka uppkomsten av vissa sjukdomar och är därför en viktig faktor utifrån ett folkhälsoperspektiv.

Utifrån ett jämlikhetsperspektiv får tandhälsa aldrig vara en klassfråga

– Men många har inte har råd att gå till tandläkaren i förebyggande syfte i den utsträckning de borde. Det gäller inte minst äldre med låg pension. Utifrån ett jämlikhetsperspektiv får tandhälsa aldrig vara en klassfråga, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Socialdemokraterna vill att tandvården ska ingå i det nationella högkostnadsskyddet nationellt, men eftersom detta är en dyr reform vill Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen gå före och visa vägen.

– Det har vi gjort tidigare, genom bland annat fri tandvård till unga vuxna. Nu vill vi ta ytterligare ett steg och införa ett avgiftsfritt besök per år hos tandhygienist för alla över 65, säger Helén Eliasson (S).

I november förra året lämnade Socialdemokraterna in en motion i frågan. I dag bifölls motionen av en majoritet i regionstyrelsen. 

– I och med dagens beslut är vi på god väg att infria ytterligare ett vallöfte, trots att vi är i opposition. Tidigare har vi fått gehör för bland annat fria sjuksköterskebesök på vårdcentraler för alla 65+, ett PSA-provprogram för män mellan 50 och 74 år och ett handlingsprogram för att höja vårdpersonalens löner. De är alla viktiga satsningar för att ta steg mot en mer jämlik vård, konstaterar Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)

 

 

 

 

 

 

Motion om att utreda möjligheten att införa avgiftsfritt besök hos tandhygienist för alla över 65 år

facebook Twitter Email