Plånboken ska inte avgöra ungas rätt till god hälsa

Det är inte rimligt att pengar ska avgöra vilka unga som får tillgång till vård och vilka som tvingas avstå. Det anser Socialdemokraterna, som i en motion till regionfullmäktige vill göra alla besök på ungdomsmottagningar avgiftsfria.

Att vara ung i dagens samhälle är inte lätt alla gånger. Barn och unga matas med stereotypa bilder om utseende och pengar för att vara lycklig. Med stigande ålder ställs högre krav i skolan och samtidigt kan skolan vara en väldigt destruktiv miljö med mobbing och utanförskap. Med #metoo har också frågan om sexuella trakasserier och övergrepp i skolan uppdagats. Övergrepp förekommer också i hög grad i sociala medier. Samtidigt kommer steget mot vuxenlivet, och allt som det innebär med jobb, bilda familj och hitta sin identitet, allt närmare. Det här är ingen lätt ekvation att få ihop. Många unga dukar under av alla krav, förväntningar och ideal, vilket leder till psykisk ohälsa.

Trots att vi materiellt och på andra sätt har det bättre än vi någonsin haft ökar antalet barn och ungdomar som mår dåligt. En skrämmande utveckling och ett stort misslyckande för samhället. Det är därför viktigt att fånga upp unga tidigare.

Det är inte alltid så lätt att prata någon närstående om saker som tynger. Att resonera kring preventivmedel eller sexuell identitet med föräldrarna, berätta om sin ångest för kompisarna, eller prata om övergrepp med sin partner kan för många vara omöjligt. Särskilt om föräldrarna, kompisarna eller partnern orsakar eller har del i problemen.

Ungdomsmottagningen har en särskilt viktig roll att fylla för dessa unga. Den ska vara en lättillgänglig verksamhet med låga trösklar. Det är den också i stor utsträckning i dag, men när läkar- och psykologbesök på ungdomsmottagningar är avgiftsbelagda kan unga hindras från att söka hjälp. Det gäller särskilt dem som inte har egna pengar att röra sig med, som måste gå till föräldrarna och be om pengar – och det kanske i ett läge när en 100-lapp kan vara skillnaden mellan plus och minus för en familjeekonomi.

Det är inte rimligt att pengar ska avgöra vilka unga som får tillgång till vård och vilka som tvingas avstå. ”Genom att ha avgiftsfria läkar- och psykologbesök på ungdomsmottagningar, kan fler få den hjälp som de är i behov av. Detta är viktigt för att nå en jämlik hälsa i Västra Götalandsregionen”, skriver Håkan Linnarsson (S), Janette Olsson (S), Malin Sjunneborn (S) och Tomas Angervik (S) i sin motion till regionfullmäktige.

Motion om att införa avgiftsfria läkar- och psykologbesök på ungdomsmottagningarna

Håkan Linnarsson (S)
Janette Olsson (S)
Malin Sjunneborn (S)
Tomas Angervik (S)
facebook Twitter Email