Lönerna i vården måste höjas!

Om Västra Götalandsregionen ska klara såväl kompetensförsörjningen i vården som sitt eget mål att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare måste lönenivåerna höjas. Det konstaterar Socialdemokraterna i sin motion, där krav ställs på såväl en handlingsplan för höjda löner som att tillräckligt med pengar avsätts i budgetarna för ändamålet.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har kontinuerliga samtal med representanter för de fackliga organisationerna som är verksamma inom regionen. Det gäller inte mist vårdfacken. Det handlar om såväl regelrätta möten som mer informella samtal. Och varje gång påtalas att lönerna är en avgörande faktor för att såväl rekrytera som behålla kvalificerad vårdpersonal.

Detsamma visar undersökningar som regionens personalavdelning själv gjort; enkäter ger vid handen att lönerna är en viktig faktor när sjukvårdsutbildade väljer att lämna Västra Götalandsregionen för andra arbetsgivare.

Lönefrågan är därför en avgörande faktor för hur VGR ska kunna klara kompetensförsörjningen till sjukvården, såväl i dag som i framtiden.

”Om VGR ska uppfylla sitt mål, om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, måste därför en tydlig handlingsplan utarbetas, som anger mål och väg för att nå och behålla minst riksgenomsnittet vad gäller grundlöner för regionens sjukvårdsutbildade. Ingen kan betala sina räkningar eller köpa mat med hjälp av fagra ord. Det gäller även dem
som inte arbetar obekväm arbetstid.”, skriver Janette Olsson (S), Jim Aleberg (S), Claes Redberg (S) och Cecilia Dalman Eek (S) i sin motion till regionfullmäktige.

Motion om handlingsplan för konkurrenskraftiga löner i sjukvården

Janette Olsson (S)
Jim Aleberg (S)
Claes Redberg (S)
Cecilia Dalman Eek (S)
facebook Twitter Email