Heltid ska vara norm för regionens personalpolitik

Vill man vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare räcker det inte med att skriva det på ett papper – det behövs också insatser för att nå dit. Siffrorna för andelen heltidsarbetande i Västra Götalandsregionen vittnar om att så nog inte är fallet. Bara fyra regioner i landet har en lägre andel heltidsarbetande. Nu tar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen (VGR) nya initiativ för att regionen aktivt ska jobba för att fler ska kunna, vilja och orka jobba heltid.

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med Kommunal under en tid drivit utvecklingsprojektet heltidsresan (2016-2024). Målet med projektet är att heltidstjänster ska vara norm inom välfärdens verksamheter där kvinnodominerade yrken dominerar.

Det är inte första gången Socialdemokraterna i regionen agerar i frågan om rätt till heltid. 2017 lades en motion om behovet att ta reda på hur förekomsten av ”frivillig” deltid ser ut, alltså hur många som går ner på deltid för att de helt enkelt inte orkar jobba heltid. Motionen ställde också krav på att åtgärder ska sättas in för att underlätta för fler att klara ett heltidsjobb. Segern för S blev halv; det blågröna styret gick med på en kartläggning, men några åtgärder ville man inte gå med på.

Nu visar färska siffror från SKR att åtgärder hade behövts för VGR. Av Sveriges 21 regioner är det bara 4 som har en lägre andel heltidsarbete bland sin personal; inte ens 7 av 10 jobbar heltid i VGR. Detaljstuderar man VGR:s siffror specifikt vad gäller hälso- och sjukvården sticker primärvården ut med nästan 11 procentenheter lägre andel heltidsanställda.

Det är viktigt både för den enskilde, som med deltidsarbete får både sämre inkomst och en lägre pension, och för VGR som arbetsgivare.

– Det finns många anledningar att se över varför så jämförelsevis många väljer att jobba deltid. Beror det på arbetsbelastning måste åtgärder sättas in. Det är viktigt både för den enskilde, som med deltidsarbete får både sämre inkomst och en lägre pension, och för VGR som arbetsgivare, säger Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i personalutskottet i VGR, som tillsammans med övriga i S-gruppen i utskottet i veckan lägger ännu ett initiativ för att få VGR att agera mot den deltid som föranleds av alltför tuffa arbetsvillkor.

Kontakterna med de fackliga organisationerna ger vid handen att många yrkesgrupper i VGR har det tufft och får dessutom en sämre lön än sina kollegor i andra regioner.

– Vill man vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare räcker det inte med att skriva det i handlingsprogram och policydokument – då måste man också sätta in åtgärder för att bli det. Det handlar om pengar till löner, insatser för förbättrad arbetsmiljö, tid till återhämtning och att man har tillräckligt många arbetskamrater för att jobbet ska vara en tillgång i livet och inte en belastning, säger Janette Olsson (S).

Janette Olsson (S)Initiativ om att erbjuda heltidstjänstgöring som norm i Västra Götalandsregionen

facebook Twitter Email