Janette Olsson

E-post: janette.olsson@vgregion.se
Mobil: 0702-21 28 01

Bostadsort: Stenungsund

  • Regionråd i opposition med övergripande ansvar för personalfrågor
  • Vice ordförande i personalutskottet
  • Ledamot i regionfullmäktige
  • Ledamot i psykiatriberedningen
  • Ersättare i samordningsförbundet Ale-Kungälv-Stenungsund-Tjörn

Twitter
Facebook
Instagram

Varför är du socialdemokrat?
 För att vara med och utveckla vårt samhälle så att det blir jämlikt och jämställt. Ett sånt samhälle är det mest hållbara för alla. Vi kan aldrig acceptera en orättvisa och ojämlikhet när vi med politiska verktyg kan skapa social hållbarhet.

Om du inte var politiker, vad skulle du vara då?
– Jag är lärare och älskar det . Saknar mina elever och alla de mötena man dagligen har i skolan.

Vilken politisk fråga är viktigast för dig?
– En jämlik och tillgänglig vård för alla efter behov och inte efter tjockleken på plånbok. Jag är väldigt bekymrad över den psykiska ohälsan som kryper ner i åldrarna.

Vad är du mest stolt över?
– Mina barn och barnbarn. Och när jag är modig.

Vad gör du helst en ledig dag?
– Hänger i ishallen. På mycket av min fritid följer jag sonens hockey, vilket är en fantastisk sport. Vi försöker också se Frölundas hemmamatcher när det går.

facebook Twitter Email