Vi vill satsa rätt på Mariestads sjukhus!

Sjukvården i Mariestad och Skaraborg behöver bra och långsiktiga lösningar. Det var därför Socialdemokraterna räddade Mariestads sjukhus från stängning, och såg fram mot en ny färdriktning. Men det förslag som nu presenterats väcker nya frågor som måste få sina svar.

Förslaget om ett pilotprojekt för ett närvårdscentrum på Mariestads sjukhus är i sig ett bra förslag, anser Socialdemokraterna. Regionen behöver ta stora kliv mot en vård närmare människor om omställningen ska bli mer än vackra ord.

– Men omställningen får inte ske planlöst. Det måste till en karta och kompass om vi ska nå målet. Och det gör vi inte om vi fortsätter att göra förändringar av sjukhus och utbudspunkter utan att se dessa i ett större perspektiv, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Vid dagens regionstyrelsemöte yrkade Socialdemokraterna därför på att förslaget till ny inriktning för Mariestads sjukhus återremitteras, för att få in synpunkter från berörda nämnder och styrelser, tydliggöra frågan om finansiering och tidsplan, samt även invänta arbetet med sjukhusstrukturen för hela regionen. Återremiss blev också regionstyrelsens beslut.

Vi kan inte besluta om nya inriktningar utan att också se till att skicka med pengar. Så kan vi inte hantera sjukvården i Skaraborg, som redan dras med stora ekonomiska problem.

– Beslutet kring Mariestad sjukhus är viktigt för såväl Skaraborg som för hela Västra Götalandsregionen. Vi kan inte besluta om nya inriktningar utan att också se till att skicka med pengar. Så kan vi inte hantera sjukvården i Skaraborg, som redan dras med stora ekonomiska problem. Vi måste veta vad vi gör, säger Helén Eliasson (S).

Hon är noga med att påpeka att partiet inte på något sätt vill hindra en utveckling av Mariestads sjukhus.

– Tvärtom! Hade det inte varit för oss socialdemokrater hade sjukhuset i dag varit stängt. Och det är just därför det är så viktigt för oss att se till att de steg som tas och de beslut som fattas görs på ordentlig grund. Sjukvården i Mariestad, Skaraborg och i hela regionen måste byggas långsiktigt hållbar. Vi måste också ha jämlikhetsglasögonen på och se till så att klyftorna mellan stad och land och mellan människor minskar, inte ökar, säger Helén Eliasson (S).

 Helén Eliasson (S)
facebook Twitter Email