Vi vill ha en säker och rättvis förlossningsvård

Det är genom att investera i sjukvården och i välfärdens medarbetare som vi kan göra vården bättre och mer jämlik. Det står mot moderaternas nedskärningar, nya vårdmarknader och skattesänkningar. Det skriver socialminister Annika Strandhäll (S) och de socialdemokratiska regionråden i Västra Götalandsregionen Helen Eliasson och Håkan Linnarsson, i sin debattartikel om nödvändiga satsningar på mödra- och förlossningsvården.


Rätten till en säker förlossning ska vara en självklarhet i Sverige. Kvinnor ska aldrig behöva oroa sig över att inte få säker vård under graviditet, förlossning och eftervård. Sverige har en mödrahälsovård i världsklass, men under sommaren har vi kunnat läsa om brist på förlossningsplatser och brist på personal i flera delar av landet. Så också i Västra Götalandsregionen, även om situationen här är långt mycket bättre än i alliansens skyltfönster Stockholm, där otaliga vårdval, privatiseringar och BB-konkurser har leder till stora problem.

Vi ser också att eftervården av nyförlösta kvinnor alltför ofta brister.  Det väcker oro och ilska hos många. Vi förstår den och tar den på största allvar.

Oavsett vem du är eller var du bor ska du som blivande förälder kunna känna dig trygg inför en förlossning. Inget annat duger i vår svenska välfärd.  Det ska finnas förlossningsplats när man behöver den och personalen ska ha goda förutsättningar för att göra sitt jobb. Den som drabbats av en förlossningsskada ska kunna få rätt vård.

Vi socialdemokrater prioriterar förlossningsvården och varje blivande förälders rätt till en trygg förlossning och bra eftervård. Vi har en femårig satsning fram till 2019, och har satsat extra resurser i årets vårbudget. Totalt satsar vi i år 700 miljoner kronor från regeringen. Av dem får Västra Götalandsregionen 80 miljoner kronor 2017, och ytterligare många tiotals miljoner kommer nästa år.

Under mandatperioden har regeringen också byggt ut barnmorskeutbildningen med 250 nybörjarplatser. I Västra Götalandsregionen är barnmorska dessutom en av de prioriterade specialiseringar som sjuksköterskor kan utbilda sig till på betald arbetstid, något som vi socialdemokrater införde under vår tid i regionledningen.

Utöver detta gör regeringen flera viktiga satsningar på sjukvården i stort, som höjda generella statsbidrag med nästan tre miljarder kronor till landsting och regioner, och flera satsningar på bemanningsfrågor och att bättre ta tillvara på vårdpersonalens kompetens. Goda arbetsvillkor och rimliga löner är andra viktiga frågor. Därför ville Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen använda drygt en halv miljard av de extra pengar vi fått till att förbättra arbetsvillkoren för våra anställda och höja grundlönerna i sjukvården. Det sa den moderatledda majoriteten nej till.

Det är genom att investera i sjukvården och i välfärdens medarbetare som vi kan göra vården bättre och mer jämlik. Det står mot moderaternas nedskärningar, nya vårdmarknader och skattesänkningar. Vi socialdemokrater investerar i välfärden. Vi gör det för att värna och utveckla vården och den svenska modellen.

 Will Dissly Womens Jersey

facebook Twitter Email