Med motivering om att karensregler ”solkar arbetsgivarvarumärket” är regionens blågröna styre, med stöd av SD, beredda att äventyra patientsäkerheten i Västra Götalandsregionen, konstaterar Socialdemokraterna. "I den här frågan är det tydligt att patienterna inte är främsta prioriteringen hos dessa partier", säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS).

Bakgrunden är en motion från Vänsterpartiet som behandlades vid dagens HSS-möte, om att dels utreda hur upphandlade privata vårdbolag hanterar patienter med privata sjukvårdsförsäkringar jämfört med offentligt finansierade patienter, dels att ställa krav på att upphandlade privata vårdaktörer förbinder sig att enbart medicinska behov ska avgöra kötiden. Men motionen innehåller också krav på en karenstid på 10 månader för offentligt anställd vårdpersonal som vill byta till en upphandlad privat arbetsgivare.

Västra Götalandsregionen har sedan lång tid ett karenskrav på sex månader vid upphandling. Karenskravet innebär att den upphandlade privata vårdaktören får se till att ha tillgång till personal redan vid upphandlingen. Risker är annars uppenbar att regionens egna verksamheter dräneras på viktig kompetens.

Att personal hoppar runt löser inte vare sig patienternas eller vårdens utmaningar – tvärtom

– Det är ett rimligt krav att ha. Det handlar inte om att vara ”elak” mot personalen – det handlar om att säkra vården för patienterna. En privat aktör, ofta med riskkapitalister i ryggen, kan på kort tid dränera till exempel ett sjukhus på spetskompetens genom att erbjuda väsentligt högre lön och särskilda övergångsförmåner. Patienter i vårdkö hjälps inte av att någon annan gör en operation, utan att fler opererar! Att personal hoppar runt löser inte vare sig patienternas eller vårdens utmaningar – tvärtom, säger Håkan Linnarsson (S).

Men det blågröna styret resonerar annorlunda. De hävdar att karensregeln ”solkar regionens arbetsgivarvarumärke” och att det ”försvårar rekrytering av person till de offentliga verksamheterna”. Rent nonsens, hävdar Socialdemokraterna, som yrkar på att karensreglerna blir kvar som i dag, på sex månader.

– Att värna patientsäkerheten solkar inte arbetsgivarvarumärket. Det som försvårar rekrytering och som verkligen solkar varumärket är det faktum att vårdpersonalen i Västra Götalandsregionen har löner som ligger under, i vissa fall till och med långt under, vad deras kollegor i andra regioner tjänar. Men där ser vi inte ett enda förslag till förbättring från de blågröna styrande partierna. I den här frågan är det tydligt att dessa partier inte sätter vare sig patienter eller personal som främsta prioritering, konstaterar Håkan Linnarsson (S).

facebook Twitter Email