”Vi välkomnar viktiga satsningar på vård för kvinnor och barn”

”Det här visar att vi har en regering som tar ansvar för välfärden. Det är välkomna satsningar som gör skillnad för att stärka vår målsättning om jämlik hälso- och sjukvård.” Det säger Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, efter beskedet i dag om ytterligare pengar från den S-ledda regeringen, till förlossningsvård och införandet om nationell kostnadsfri livmoderhalsscreening.

De 4,7 vårdmiljarder som regeringen lägger i sin höstbudget är välkomna pengar, konstaterar Helen Eliasson (S). När det gäller förlossningsvården får Västra Götalandsregionen preliminärt drygt 150 miljoner kronor
– Det behövs pengar i vården, inte minst för att kunna satsa på att både behålla och rekrytera personal för att minska köer och öka tillgänglighet. På dessa områden har vi stora brister i dag, inte minst i Västra Götalandsregionen, säger hon.

Det gäller inte minst den riktade satsningen mot barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, som i förslaget får 600 miljoner 2018 och ytterligare 1,1 miljard under åren 2019-2020.

– Vi måste investera i våra barn och unga och förebygga ohälsa. Det handlar om vår framtid, säger Helen Eliasson (S).

Exakt hur mycket den senaste satsningen kommer att ge Västra Götalandsregionen är inte klart. Men från Socialdemokraterna kommer man att bevaka att varje krona används för avsett ändamål.

– Nu kommer vi följa hur den moderatledda regionledningen hanterar dessa tillskott, så att pengarna kommer våra invånare, såväl barn som kvinnor, till del och inte samlas på hög för att uppvisa fina siffror i regionens bokslut, säger Helen Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)
facebook Twitter Email