Vi slutar aldrig kämpa för mänskliga rättigheter!

Mänskliga rättigheter gäller för alla människor och handlar om att alla människor i hela världen är födda fria och lika. Det finns olika sorters rättigheter. Alla rättigheter är lika viktiga men vissa går aldrig att bortse ifrån, skriver Louise Åsenfors (S), vice ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter.

För 71 år sedan samlade världen ihop sig efter kriget som rasat på jorden. Ett krig som satte nationer och människor emot varandra var slut och för att vi aldrig skulle uppleva detta igen började många länder samarbeta i Förenta nationerna (FN) De skapade FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna där de tillsammans skrev ner vilka rättigheter som är viktiga.

I dag den 10 december är den Internationella dagen för Mänskliga rättigheter. Mycket har förbättrats sedan deklarationen kom till, men dessvärre förekommer fortfarande många kränkningar och brott mot världens invånare.

Detta kan hända våra egna barn, våra vänners barn och precis vem som helst. Ingen går säker.

Förra veckan lämnade organisationen Netclean.com en rapport om sexuella övergrepp mot barn. Efter svar från 41 länder visar det sig att övergrepp mot barn på nätet ökar. De sociala nätverken är de vanligaste verktygen och barnen kommer ofta från USA och Europa. I vårt område har vi de senaste åren läst om flera fall av övergrepp mot barn. Enligt Rädda barnen har cirka 20 procent av alla barn utsatts för ett sexuellt övergrepp. Och det finns ett stort mörkertal. I ett av P3 Dokumentärs avsnitt berättades om Pedofilen i Husby som under några år utsatt över 65 flickor för nätbaserade övergrepp. Som lyssnare förstår vi att detta kan hända våra egna barn, våra vänners barn och precis vem som helst. Ingen går säker.

I deklarationen för mänskliga rättigheter slås det fast att länderna ska skydda människor så att de ska känna sig säkra. I artikel 3 står det att var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. I artikel 5 står det att ingen får utsättas för förnedrande behandling i den sista artikeln nummer 30 står det att ingen får omintetgöra någon av rättigheterna eller friheterna i deklarationen.

För att skydda våra invånare och framförallt de små, som är i extra behov av vår omsorg och stöd, måste vi satsa mer på både förebyggande insatser och snabbare hantering vid misstanke. Genom att stärka stödet för barn och unga stärker vi också arbetet för mänskliga rättigheter.

Genom att Barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020 stärker vi vårt skydd för de som behöver vårt stöd bäst.

Louise Åsenfors (S)
facebook Twitter Email