Vi satsar på barn och unga i kollektivtrafiken

”Vi står fast vid vårt krav, att den generella ungdomsrabatten upp till 25 år ska återinföras. Vi förstår inte varför den moderatledda majoriteten vill fortsätta att straffa regionens unga. Vi vill också att barn 7-16 år endast betalar 50 % av en vuxenbiljett. Vi vill att kollektivtrafiken ska vara attraktiv och tillgänglig i hela regionen. Att då, som SD gör, kräva att självfinansieringsgraden höjs kraftigt, är att gå motsatt väg”.

Det säger Lena Malm (S), andre vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen, efter dagens regionfullmäktigedebatt om budget för 2018.

Det behövs satsningar för att lösa såväl trängseln i städer som att öka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden, menar Socialdemokraterna.

– För oss socialdemokrater är kollektivtrafiken en nyckelfråga för en fortsatt god utveckling i Västra Götaland. Vi vill att fler ska se den som ett positivt alternativ för att resa till och från studier, arbete och andra aktiviteter. Därför behöver vi fortsätta att satsa på kollektivtrafik och infrastruktur i hela regionen. De hållbara resandet behöver öka och målet är att resor med kollektivtrafiken ska fördubblas till 2025, säger Lena Malm (S).

För att klara målen är det viktigt att bygga en grogrund för framtiden. Där är barn och unga viktiga faktorer. Men att satsa på de unga är också viktigt utifrån det socialdemokratiska målet att minska klyftorna och öka jämlikheten och rättivsan:
– Vi vill återinföra den generella rabatten till unga mellan 20-25 år. Det är en grupp som nyligen kanske fått sitt första jobb, eller som jobbar som timanställd med oregelbunden inkomst och som har det tufft! Vi vill också på sikt sänka biljettpriset för barn 7-16 år till halva vuxenpriset. Det ger fler barnfamiljer möjlighet att ha råd att resa tillsammans med sina barn. Detta ser vi socialdemokrater som två viktiga steg för att fler ska ha råd att resa i kollektivtrafiken, säger Lena Malm (S).

Socialdemokraterna säger absolut nej till att öka självfinansieringsgraden i kollektivtrafiken, så som SD föreslår.

– Det kommer att leda till höjda biljettpriser på mer än 20 procent. Det kommer givetvis att leda till minskat resande, vilket ger minskade intäkter. SD:s förslag skulle skapa en nedåtgående spiral som innebär att alla inte kommer att kunna resa oavsett var i regionen man bor, säger Lena Malm (S), och fortsätter:

– SD försöker trolla bort denna underfinansiering genom att se över, vad de kallar ”lågbelagda busstrafiken”. Det handlar om kollektivtrafik på landsbygd. Vilka är det SD anser ska förlora sin kollektivtrafik? Är det boende i Skaraborg som ska drabbas? Eller Dalsland? Bohuslän? Det ger SD inget svar på. Men beskedet är tydligt: SD:s påstående om att de vill gynna landsbygden tycks mest vara prat.

Lena Malm (S)
facebook Twitter Email