Verkliga personalsatsningar är mer än höjda OB-tillägg

"Vi socialdemokrater gör satsningar på kortare köer och ökad tillgänglighet till vården. Vägen dit går genom bättre villkor för personalen. Och det går alltid före sänkta skatter för människor som redan har det gott ställt." Det skriver Janette Olsson (S) och Jim Aleberg (S) i sin debattartikel.

Drygt en halv miljard till höjda grundlöner i vården (utöver centrala avtal), 50 miljoner årligen för att nå målet om jämställda löner och en låglönepott på 50 miljoner kronor – det är vad de anställda i Västra Götalandsregionen (VGR) går miste om, sedan den moderatledda majoriteten i regionen sagt nej till det socialdemokratiska budgetförslaget.

Sjukvården går också miste om att få budgetar som täcker redan kända kostnadsökningar, till exempel nya centrala löneavtal. Istället får sjukhusen brottas med sparplaner för att klara att hämta hem sina underskott på – i dagsläget – över en halv miljard kronor.

I debattartiklar har vi nyligen fått läsa hur den moderatledda majoriteten, genom olika företrädare från de fem partierna – M, L, C, KD och MP – slår sig för bröstet och talar om sina satsningar på personalen. Det är inte utan att vi ställer oss frågande till den verklighetsbeskrivningen.

Låt oss först göra klart att vi tycker att höjda OB-tillägg i grunden är bra. Men det är just som det låter – ett tillägg. Det är inte en höjning av basen för inkomsten, det vill säga grundlönen. Det gör att den dag man inte längre kan eller orkar jobba obekväm arbetstid förlorar man hela ”personalsatsningen”. Vi socialdemokrater vill se både höjning av grundlönerna och premiering av dem som jobbar kvällar, helger och nätter. Vi satsar pengarna. Vi anger ett mål om konkurrenskraftiga löner. Men den verkliga fördelningen och nivåerna för var varje yrkesgrupp och person ska bestämmas i förhandlingar mellan facken och arbetsgivaren – det är inget vi politiker ska lägga oss i. Så fungerar den svenska modellen och den ska utvecklas, inte avvecklas.

Lönen är en viktig faktor för att få anställda att både vilja stanna kvar i regionens sjukvård och få nya att söka sig till den, men minst lika viktigt är det med en god arbetsmiljö, med scheman som ger tid till återhämtning både på arbetstid och på fritiden. Vi vill låta proffsen vara proffs. Den som är vårdutbildad ska ägna sin tid åt att vårda, inte göra en massa andra arbetsuppgifter. Det gör att det behövs människor som är proffs på att städa, på att transportera, på administration och mycket annat. Det är också viktiga jobb för att hålla hög nivå och god kvalitet i vården. Där ser vi dock en ännu större eftersläpning vad gäller löner. Vår låglönesatsning riktar sig främst till dessa grupper. Utan duktigt servicefolk stannar vården!

Vi vill att vårdens anställda i VGR ska få fler arbetskamrater. Den S-ledda regeringen gör satsningar för att ytterligare 14 000 personer ska kunna anställas i sjukvården, av dem drygt 2 000 i VGR. Det är nödvändigt för att klara framtidens vårdbehov.

Valet i september är en folkomröstning om välfärden. Vi socialdemokrater gör satsningar på kortare köer och ökad tillgänglighet till vården och bättre löner och arbetsvillkor för all personal i sjukvården. För oss kommer det alltid före sänkta skatter för människor som redan har det gott ställt! Mike Fisher Womens Jersey

facebook Twitter Email