Västra Götalandsregionen rankas sämre än genomsnittet inom flera områden

Idag, den 12 juni, släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rapporten ”Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019; Öppna jämförelser” och det är ingen munter läsning. Västra Götalandsregionen rankas sämre än genomsnittet inom flera av områdena. VGR ligger dessutom sämst till när det gäller överbeläggningar och andelen utskrivningsklara patienter.

– Efter två dagars budgetdebatt där det blir uppenbart att den GrönBlå -ledningen med Johnny Magnusson (M) i spetsen inte vill se problemen så kommer nu tydliga fakta varför regionen hade behövt en Socialdemokratisk budget, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Rapporten jämför alla 21 regioner i Sverige och VGR sticker ut med att vara sämst av alla när det gäller överbeläggningar och utskrivningsklara patienter. Vården har dessutom lågt förtroende hos invånarna och tillgängligheten till vården brister.

– År efter år under det moderatledda styret har sjukvårdens ekonomi utarmats. Det är effekterna av det vi ser i dag. Visst har sjukhusen fått ökade resurser, men inte till basverksamheten. Och utan en gedigen bas riskerar allt att rasa, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen och vice ordförande i regionstyrelsen.

Vi Socialdemokrater ser de problem som den GrönBlå ledningen inte tycks se. Vårt förslag till budget för 2020 i Västra Götalandsregionen, som blev nedröstat igår, adresserar de problem som finns i regionen.

– Vi är tydliga med att vårdens pengar ska gå till vård, sjukvården ska ges tillräckliga resurser och att vårdpersonalen ska få bättre villkor, därför innehöll vår budget närmare 1,1 miljarder mera på sjukvården och dess personal, jämfört med det moderatledda regionstyret, förklarar Helén Eliasson (S).

Hela rapporten finns att läsa på: vardenisiffror.se

Helén Eliasson (S)
 
facebook Twitter Email