Västra Götalandsregionen måste säkra vården för Åmålsborna

Det har funnits stora problem med att säkra en god vård i Åmål. Vi Socialdemokrater är djupt oroade över den situation som Åmålsborna befinner sig i. Alla i Västra Götalandsregionen ska ha rätt till en god och säker vård.

”Tyvärr visar dagens regionfullmäktige att det borgerliga styret har agerat för sent och har fortfarande ingen plan på hur vården ska säkras i Åmål. I svaret på min interpellation till Johnny Magnusson (M) låter det som att det här skulle vara något nytt problem, men det har varit känt länge. Detta visar att Åmålsborna blir lidande för att den borgerliga koalitionen inte kan styra och leda regionen”, säger Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition

Kritiken mot Åmåls vårdcentral har varit många. En rapport som redovisades till Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen, visar tydligt att patientsäkerheten brister. 63% av de granskade journalerna visade sig ha brister i patientsäkerhet. Enligt en enkätundersökning gjord av SKL där patienter gav omdömen om sin vårdcentral, ligger Balderkliniken i Åmål sämst till i landet.

”Att fortsätta med vården med nuvarande utförare bedöms ju faktiskt som farlig för Åmålsborna. De som har granskat denna verksamhet skulle inte föreslå stängning ifall det inte var allvarligt. Moderatledda styret har tagit på sig ett utomordentligt stort ansvar för de risker att låta verksamheten fortsätta bedrivas”, säger Håkan Linnarsson

Bakgrunden till hela situationen är att den borgerliga koalitionen i Västra Götalandsregionen – M, L, C, KD och MP – för drygt 2,5 år sedan stängde Närhälsans vårdcentral i Åmål. Motiveringen var att den inte var ”lönsam”. Istället skulle Åmålsbornas vård säkras genom ”marknadslösning”, det vill säga den kvarvarande privata vårdcentralen, Balderkliniken. Trots extra pengar och särskilda lösningar har inte Balderkliniken klarat sitt uppdrag.

”Nämnden har tvingats acceptera en tidsfrist för Balderkliniken på grund av den styrande ledningens oförmåga att snabbt kunna lösa vården för Åmålsborna. Det hade varit rimligt att den styrande borgerliga koalitionen vidtagit åtgärder i ett tidigare skede. Det behövs en plan, och inte bara för Åmål, utan även för andra delar av regionen, ifall liknande situation skulle uppstå. Åmålsbornas rätt till en god vård måste säkras, både på kort och lång sikt”, säger Håkan Linnarsson

facebook Twitter Email