Varför röstade MP nej till schyssta villkor?

Att Sverigedemokraterna inte bifaller en motion om schyssta villkor, det är ingen nyhet, men att Miljöpartiet inte ställde sig bakom Vänsterpartiets motion förvånar mig, skriver Alex Bergström (S), i en debattartikel.

Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen anser inte att kollektivtrafiken i regionen ska upphandlas med ”krav på kollektivavtalsliknande villkor” och ”krav på personalövergång”. På något annat sätt går det inte att tolka omröstningen om schyssta villkor i Västtrafik från regionfullmäktigemötet den 21 november.

Socialdemokraterna ställer sig givetvis bakom kravet att alla som kör kollektivtrafik; buss, spårvagn, båt eller taxi/färdtjänst ska ha schyssta villkor. Vi röstade ja vid regionfullmäktige och mitt parti har också arbetat aktivt med frågan i riksdagen.

I den röd-gröna regeringen har Socialdemokraterna och Miljöpartiet lagt propositioner till riksdagen om förslag om att stärka bland annat chaufförernas ställning på arbetsmarknaden. Där står Miljöpartiets företrädare tillsammans med S och V i främsta linjen för att försvara krav på schyssta villkor vid offentlig upphandling. I Västra Götalandsregionen samarbetar Miljöpartiet med allianspartierna – ivrigt understödda av Sverigedemokraterna. Där fäktas MP i motsatt linje.

Varför ställer inte Miljöpartiet i Västra Götaland upp på den linje de driver nationellt för chaufförer och annan personal i kollektivtrafiken?

I en debattartikel i Dagens Samhälle i oktober förra året skrev Kommunals tredje vice ordförande Lisa Bengtsson: ”Varje landsting som inte ställer krav på personalövertagande i samband med kollektivtrafikupphandlingar måste svara på frågan – varför tycker inte ni att de anställda i trafiken förtjänar anställningstrygghet?”

Jag ställer frågan till Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen:

Varför röstade ni inte för en motion om schyssta villkor för yrkeschaufförer i kollektivtrafiken, när ni i regeringen aktivt arbetat för att de ska få bättre arbetsvillkor?

Alex Bergström (S)
facebook Twitter Email