Vårdyrken kräver kompetens – även i Västra Götaland

Det är rimligt att begära såväl personalutskottet som Västra Götalandsregionen i sin helhet ställer sig bakom och följer de överenskommelser som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör, inte minst de som gäller personalpolitik, utbildnings- och kompetenskrav. Det anser Socialdemokraterna i regionens personalutskott, som i dag la ett yrkande om att Västra Götalandsregionen ska följa den avsiktsförklaring som SKL gjort med Kommunal vad gäller vårdutbildning.

I april 2017 gjorde SKL och Kommunal en gemensam avsiktsförklaring gällande bland annat utbildning av vårdbiträden. SKL skriver i sitt pressmeddelande: ”Parterna är bland annat överens om att förespråka en modell för yrkesutveckling som tydligt definierar de olika nivåerna vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning.” I avsiktsförklaringen  skriver man också ”Viktiga beståndsdelar i detta är bland annat att synliggöra vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom dessa yrken, verka för ett enhetligt utbildningssystem och att undersköterskeyrkets status höjs.”

–  Att vårda sjuka människor eller personer med särskilda behov kräver kompetens. Syftet med hela överenskommelsen är att stärka och tydliggöra vårdande yrkens roll och renodla utbildningarna. Det ska inte spela någon roll var du utbildar dig, din kompetens ska vara gångbar i såväl Skövde som Kiruna eller Lund. Det tycker vi är rimligt att även Västra Götalandsregionen anammar, säger Janette Olsson (S), vice ordförande i personalutskottet.

Ska vi klara framtida behov och få fler att söka sig till vården måste statusen höjas. Utbildning och tydligt specificerade yrkesroller är ett viktigt steg

Statistiska centralbyrån beräknar att det kommer att saknas 161 000 undersköterskor till år 2035. Därtill behövs såväl fler sjuksköterskor som läkare. 

– Ska vi klara framtida behov och få fler att söka sig till vården måste statusen höjas. Utbildning och tydligt specificerade yrkesroller är ett viktigt steg, säger Janette Olsson (S).

Den styrande borgerligheten var dock inte redo att fatta något beslut, utan vill att frågan först bereds. Förhoppningen från Socialdemokraterna är att frågan kommer upp till beslut senast vid personalutskottets möte i maj.

 

Janette Olsson (S)

 

Yrkande: VGR förbinder sig att följa den avsiktsförklaring
som SKL och Kommunal tagit angående vårdbiträden

 

facebook Twitter Email