Vårdpersonalens bisysslor
måste kontrolleras bättre

”Vi vidhåller vårt krav på att kontrollen av VGR-medarbetarnas bisysslor måste stärkas. Det kan inte vara ’fritt valt arbete’ i regionen när det handlar om frågor som riskerar att slå hårt mot såväl patienter som arbetsmiljön för regionens medarbetare”, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, med anledning av det senast uppdagade fallet där en VGR-anställd läkare via sitt privata bolag kraftigt åsidosatt patientsäkerheten.

I mars 2017 lämnade Helén Eliasson (S), tillsammans med dåvarande oppositionsregionrådet Lena Hult (S), in en motion till regionfullmäktige, med krav på att reglerna för bisysslor för regionens medarbetare skärps och kontrollen över vårdanställdas bisysslor förbättras, samt att en central uppföljning ska göras.

Motionen kom efter att regionens egen revision i en rapport kritiserat regionens hantering av medarbetares bisysslor. Under arbetet med rapporten hittades 29 läkare med bisyssla. Endast 3 av dessa var anmälda. Men inte heller de anmälda hade godkänts.

– Vår slutsats av rapporten blev att samtliga nämnder och styrelser måste skärpa sin uppföljning av bisysslor vid de årliga utvecklingssamtalen, samt att formalisera och dokumentera de kontroller av bisysslor som sker. Tyvärr fick varken vi eller revisionen gehör för synpunkterna utan motionen blev besvarad då man ansåg att tillräckliga åtgärder redan vidtagits, säger Helén Eliasson (S).

– Med facit i hand kan vi idag konstatera att det inte alls är så. Tvärtom tycker företrädare för den blågröna ledningen att regelverket kring bisysslor bör lättas upp, inte skärpas. Det är helt oacceptabelt, säger Helén Eliasson (S).

I dagarna har det avslöjats att en läkare anställd vid SÄS i Borås i sitt privata bolag skrivit ut falska friskintyg om covid-19.

Hur kan patienter, övriga anställda och regionen som arbetsgivare vara säker på att en läkare med en privat mottagning vid sidan om verkligen har använt sin ledighet från regionjobbet till att ta den nödvändiga vilan?

    Helén Eliasson (S)

– Det här är en läkare som, av allt att döma, handlat helt kriminellt. Men i grund och botten handlar frågan om huruvida bisysslor ska tillåtas dels om säkerheten för patienterna, dels om arbetsmiljön för den extraknäckande anställdes kollegor. Hur kan patienter, övriga anställda och regionen som arbetsgivare vara säker på att en läkare med en privat mottagning vid sidan om verkligen har använt sin ledighet från regionjobbet till att ta den nödvändiga vilan? Och var har denne läkare sin lojalitet – hos patienterna och kollegorna i regionen eller i sitt privata bolag? Det får inte finnas utrymme för tveksamheter i en så viktig verksamhet som sjukvården. Därför kommer vi socialdemokrater att ta nya initiativ för att få till stånd en förändring vad gäller bisysslor hos vårdpersonal i Västra Götalandsregionen, säger Helén Eliasson (S).

facebook Twitter Email