Vårdens budget är M-styrets ansvar!

Det blir allt tydligare hur regionens moderatledda styre brister i sitt ansvarstagande. Samtidigt som regionens sjukhus signalerar att de har svårt att med nuvarande resurser klara att korta väntetiden för alla dem som står i kö säger M-styrets högste ansvarige Johnny Magnusson (M) att sjukhusen måste minska antalet anställda.

– Hur ska tillgängligheten öka då? Det är ett svar som invånarna ska kräva att få av Magnusson (M) och hans styrande kollegor, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen. 

Skärmdump från Mariestads-Tidningen 13 februari 2020.

I en artikel i bland andra Mariestads-Tidningen i dag Johnny Magnusson (M) istället hela problematiken i sjukvården, inte minst i Skaraborg, på dess anställda.

Skaraborgs sjukhus (SkaS) går in i 2020 med ett underskott på 150 miljoner kronor. Det är, enligt Magnusson (M), deras eget fel. Sjukhusets anställda har ”valt” att inte hålla den budget de har tilldelats, anser Magnusson. Istället har sjukhuset ”valt” att under flera år anställa fler än de har pengar till. Och därför måste SkaS nu göra sig av med personal, för att dels kunna hämta hem underskottet från 2019, dels klara sin budget för 2020.

Sjukvården i Skaraborg och hela Västra Götalandsregionen har varit underbudgeterad varje år under moderatlett styre. Och det fortsätter även under 2020. Inte ett enda år har det moderatledda styret räknat upp sjukvårdens budget utifrån det index för kostnadsökningar som SKR (Sveriges kommuner och regioner) räknar fram. Ändå säger Jonny Magnusson (M) till tidningen att ”Några nämnvärda besparingar har de inte varit utsatta för på fem år, eller inga alls. De uppräkningar de har haft under de åren har väl täckt löneökningar och andra kostnadsökningar. Däremot har det inte täckt den bemanning de tillåtit sig att ha. Det är det vi måste komma åt en gång för alla. Man kan inte anställa mer folk än vad man har pengar till.”

– Att skylla sin egen oförmåga att sköta landets näst största sjukvårdsregion på de anställda är inte bara ett utslag för bristande ansvarstagande, det är också en skymf mot alla dem som varje dag sliter ont i vården för att kunna ge en god och säker vård till invånarna, säger Helén Eliasson (S).

facebook Twitter Email