”Vården behöver stöd och satsningar – inte nya tumskruvar och tvångströjor!”

Trots löften från den moderatledda majoriteten, om lugn och ro och stabilitet i vården, får allt färre människor vård i tid, sjukhusen går med alarmerande stora underskott, hyrpersonalen ökar och köp av privat vård slår alla tidigare rekord. "Läget är mycket oroande. Det drabbar patienterna, dränerar sjukhusen på pengar, gör det svårare att både behålla och rekrytera personal, vilket leder till att köerna till vården växer ytterligare", säger Helen Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen, med anledning av att regionens årsredovisning för 2017 presenterades i dag.

I en protokollsanteckning, som lämnades vid regionstyrelsemötet, pekar Socialdemokraterna bland annat på färska siffror för vårdgarantin, som är en dyster läsning: Väntetiden till besök är fortsatt alltför lång och det syns inte heller någon förbättring vad gäller tid till behandling/operation; i januari 2014 fick 86 procent av patienterna tid inom vårdgarantin, i januari i år bara 66 procent.

– Det här är tredje gången sedan valet 2014 som en budget från den moderatledda majoriteten summeras. Det är också tredje gången vi tvingas konstatera att majoriteten misslyckas med att förbättra läget i sjukvården. Det sker trots historiskt stora tillskott i form av nya statsbidrag från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Det vittnar om en anmärkningsvärd oförmåga att axla det ansvar som det innebär att politiskt styra och leda landets näst största sjukvårdsorganisation, säger Helen Eliasson (S).

Kostnaden för köp av inhyrd personal har ökade med cirka 120 miljoner kronor under förra året, trots det nationella åtagandet och löftet att göra sig oberoende av hyrpersonal till 2019. Samtidigt når kostnaderna för köpt privat vård rekordnivåer. Det här dränerar sjukvården på pengar – pengar som skulle kunna användas till att förstärka personalen och förbättra deras arbetssituation. Bättre villkor för personalen är en avgörande faktor för att både behålla och rekrytera ny personal, så att sjukvårdens resurser kan förstärkas, köerna kortas, vårdplatser hållas öppna och, inte minst, övergången till den nära vården göras smidigare, menar Socialdemokraterna.

– God ekonomisk hushållning handlar om både ekonomi och verksamhet i balans. Det är inte det vi ser från den moderatledda majoriteten, vare sig nu eller tidigare, menar Helen Eliasson (S).

Felaktig ekonomisk politik och otydlighet i ledning och styrning av verksamheten har skapat en situation som mer präglas av kris än andrum och utvecklingsmöjlighet. Majoritetens ignorans för de alarmerande signalerna som tjänstemannaledningen gång på gång sänt ut har skapat en nedåtgående spiral, anser Socialdemokraterna.

– Det hjälper inte att lappa och laga där det för tillfället läcker, som majoritetens tycks tro. Problemen i vården löser man inte heller med nya tumskruvar och tvångströjor i form av orealistiska budgetar. Sjukvården behöver en ledning som lyssnar och tar tillvara professionens kunskaper, som tänker och planerar långsiktigt och ger verksamheterna ekonomiska muskler och ryggrad för att både klara det uppdrag man har och förstärka för framtiden, säger Helen Eliasson (S).

facebook Twitter Email