Vården behöver lugn och ro, inte politisk strid!

Flera borgerliga politiker, med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Kristerdemokraternas partiledare Ebba Busch i spetsen försöker att politisera det allvarliga läge som vården och hela Sverige befinner sig i. Vården behöver lugn och ro och fokusera på att ta hand om alla patienter som behöver sjukvård just nu. ”Att i detta läge ägna sig åt politisk pajkastning och häva ur sig kritik mot regeringen när sjukvården är regionernas ansvar är både oansvarigt och ledsamt”, säger Helén Eliasson (S), vice ordförande i regionstyrelsen.

”Det blir extra olyckligt och konstigt när både moderater och kristdemokrater är med och styr i de flesta av landets regioner, även här i Västra Götalandsregionen”, fortsätter Helén Eliasson.

”Det är dags att de borgerliga slutar politisera det allvarliga läge som vi befinner oss i vad gäller vaccineringarna, Covid-19 och hälso- och sjukvården samt slutar fabulera ihop historier om sjukvården. Istället för att borgerliga rikspolitiker gissar och fabulerar om hur det förhåller sig med vaccination och läget i sjukvården så är det bättre att de pratar med sina egna partikamrater i regionen och får riktiga och korrekta besked”, avslutar Helén Eliasson.

Vi socialdemokrater är i opposition i Västra Götalandsregionen men har hela tiden, under pandemin, jobbat tillsammans med den politiska ledningen för att fatta de beslut som behöver fattas. Det hade varit klädsamt om borgerliga politiker på riksnivå gjorde det samma.

Efter ett prövande 2020 där sjukvårdens resurser har utnyttjats till bristningsgränsen, många har insjuknat och alltför många har avlidit i denna hemska sjukdom så börjar vi nu se ljuset i slutet av tunneln. Vaccineringen har kommit igång och snart har alla boenden på äldreboenden runt om i regionen blivit vaccinerade. Nu fortsätter planen enligt den bestämda prioriteringsordningen och även sjukvårdspersonal börjar nu vaccineras.

I dagarna kommer det andra godkända vaccinet från Moderna och efter att regeringen garanterat försäkring mot eventuella biverkningar så finns det inget som hindrar att det börjar användas.

Vi har fullt förtroende för att regionen kommer att klara av den komplicerade uppgift som det är att vaccinera hela befolkningen men kommer att kräva kontinuerlig rapportering av hur många som blir vaccinerade. Vi har lyft frågan om att få veckovisa redovisningar av antalet vaccinerade och helst att det publiceras på regionens hemsida.

När pandemin har klingat av ska vi utvärdera och analysera vad som fungerat bra och vad som kunde gjorts bättre. Regionen beslutade redan tidigt i höstas förra året om att tillsätta en utvärderingsgrupp och på riksplanet finns Coronakommissionen som har kommit med en första delrapport.

Men nu är inte läge för att politisera, glida på sanningen och hitta på historier om vården utan att fokusera på att ta regionen och landet ur det svåra läge som pandemin har försatt oss i.

facebook Twitter Email