”Vården behöver lösningar – inte politiskt taktikspel”

”Det är bra att det vi föreslår genomförs, men det är beklagligt att det politiska spelet och taktik verkar vara viktigare för den moderatledda majoriteten än att finna konstruktiva politiska lösningar. Sjukvården förtjänar bättre än så.” Det konstaterar Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) efter dagens möte, där socialdemokratiska förslag som tidigare bordlagts nu antogs – som majoritetens egna förslag.

Det kanske viktigaste ärendet som Jim Aleberg riktar kritik mot majoritetens agerande för gäller frågan om ekonomiska resurser för barn med neuropsykiatriska funktionshinder (adhd, add, autismdiagnoser m m). Nya medicinska riktlinjer gjorde att ansvaret för vård av dessa barn ska flyttas från Habilitering och hälsa till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Förslaget var att pengar skulle flyttas från Habilitering och hälsa till BUP, vilket skulle riskera att försämra Habilitering och hälsas möjligheter till viktiga insatser.

– Vi socialdemokrater föreslog vid mötet den 27 september att den här överföringen av pengar inte skulle ske, eftersom risken var överhängande att det skulle drabba de yngre barnen, 0-5 år, med liknande diagnoser, som Habilitering och hälsa fortsatt har ansvar för. Det hade varit förödande om det hade drabbat deras viktiga möjligheter till utveckling, säger Jim Aleberg (S).

Men majoriteten valde att bordlägga frågan, trots att ärendet brådskade; ute i Hälso- och sjukvårdsnämnderna pågår redan arbetet med fördelning av pengar och resurser för 2018. Men i går, en dag före HSS-mötet där frågan ska tas upp igen, återkommer majoriteten med ett eget förslag, i princip identiskt med det socialdemokratiska yrkandet. Det klubbas sedan igenom vid mötet.

– Vi är självklart mycket nöjda med att det blir en bra lösning för de här barnen. De behöver allt stöd de kan få. Men samtidigt luktar det ganska illa när majoriteten väljer att skjuta upp våra förslag, som syftar till att få viktiga verksamheter att fungera väl, för att sedan lägga egna förslag med exakt samma innebörd. Hälso- och sjukvården tjänar på breda politiska lösningar och dialog, istället för politisk taktik. Det här är illa skött från början till slut, säger Jim Aleberg (S), som tillsammans med övriga S-ledamöter i HSS lämnade flera protokollsanteckningar med sin kritik.

Jim Aleberg (S)

 

Protokollsanteckningarna från dagens HSS-möte hittar du här och här.

facebook Twitter Email