Välkommet uppvaknande om den marknadsstyrda vården

Det behövs ett nationellt omtag om hela vårdmarknaden för att minska den ”vilda västern” som råder. Därför välkomnar Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen det blågröna regionstyrets oväntade uppvaknande när det gäller nätläkarbolagen, och hoppas på en samsyn när det gäller att sätta patienternas behov framför vårdbolagens önskemål.

I går meddelade det blågröna styret i Västra Götalandsregionen att man vill stoppa betalningarna till privata nätläkarbolag. ”Vi vill använda de pengarna till att investera i patienternas egna vårdcentraler och att de ska kunna få bättre tillgång också till digital vård från den vårdcentral där de är listade och där över 80% av patienterna har en fast läkarkontakt”, säger Jonas Andersson (L) i pressmeddelandet. I tidningen Dagens Arena beskriver Jonas Andersson situationen såhär: ”I dagsläget är det en vilda västern på vårdmarknaden, med otydliga regler och stora ekonomiska transaktioner.”

Beskedet välkomnas av Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen:

– Vi applåderar uppvaknandet från det blågröna styret! Den aggressiva marknadsföring som nätläkarbolagen ägnar sig åt är inget vi ska betala med skattemedel. Vi har genom åren, på olika sätt, påtalat att en fri vårdmarknad inte gynnar patienterna, utan att få Jonas Andersson och övriga i det blågröna styret att förstå eller ens lyssna. Det här är ett besked som vi har efterfrågat, säger Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd och gruppledare S i regionen.

Insikterna hos de blågröna i Västra Götaland inger hopp för patienter även på nationell nivå.

Vårdbolagens fria etableringsrätt på skattebetalarnas bekostnad måste begränsas. Patienternas behov måste återigen sättas över marknadens önskemål om vinster

– När landets näst största region reagerar och agerar ger det givetvis ringar på vattnet. Vår förhoppning är att det leder till ett nationellt omtag om hela vårdmarknaden. Det behövs en ändring av lagen för att minska den ”vilda västern” som vi varnat för länge. Vårdbolagens fria etableringsrätt på skattebetalarnas bekostnad måste begränsas. Patienternas behov måste återigen sättas över marknadens önskemål om vinster, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse.

Den digitala vården är här för att stanna. Den är ett bra komplement till den fysiska vården och ger förbättrade möjligheter för människor att få vård i tid. Men det är oerhört viktigt att den är en del av den sammanhållna vården, vilket bland annat vår egen Närhälsa kan ge, anser S.

– Det är viktigt att vården har tillgång till journaler med mera, för att ha en bra kontinuitet, kvalitet och hög patientsäkerhet. Därför behöver kopplingen mellan din vårdcentral och den digitala vården stärkas rejält, säger Helén Eliasson (S).

facebook Twitter Email