Välkommen satsning på tandhälsan från den S-ledda regeringen

”Vi gillar inte hål, vare sig i tänder eller plånbok, så det här är en välkommen satsning. Det är särskilt glädjande att regeringen fortsätter att leverera för barn och unga. Det är de som är framtidens vuxna och gamla, och det är därför viktigt att lägga en stabil grund”, säger Helen Eliasson (S), regionråd i opposition, i en kommentar till dagens besked, att den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar på en fördubbling av det årliga och allmänna tandvårdsbidraget.

Höjningen innebär att alla i Västra Götalandsregionen som är äldre än 24 år får upp till 600 kronor per år, för att bekosta tandläkarbesök. Nationellt får även unga mellan 22 och 24 år höjt stöd, men i Västra Götalandsregionen har alla unga vuxna i den åldersgruppen fri tandvård, vilket infördes under socialdemokratiskt regionstyre.

– Varje satsning som görs för att fler ska ha råd till en god munhälsa är välkommen. Det gäller särskilt riktade insatser mot unga vuxna, eftersom det är att agera förebyggande. Barn och unga är dessutom utsatta genom att vara helt beroende av sin familjs ekonomiska situation, därför har vi ett särskilt ansvar för dem, säger Helen Eliasson.

Den mest effektiva tandvården är den som ser till att skador på tänderna eller i munnen aldrig uppstår, det vill säga förebyggande åtgärder. Här är regelbundna besök i tandvården viktiga. Genom att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget kommer fler ha möjlighet att genomföra sådana besök.

– Det handlar om att välja investeringar i människors hälsa framför orättvisa skattesänkningar. Det går bra för Sverige och vi vill att framgångarna ska komma alla till del. Det är så den svenska modellens stärks, säger Helen Eliasson

Helen Eliasson (S)

 

Fakta: Det här innebär satsningen

Satsningen på att fördubbla det allmänna tandvårdsbidraget finns med i den budgetöverenskommelse regeringen slutit med Vänsterpartiet. Det handlar om 531 miljoner kronor 2018, som därefter ökas till 750 miljoner kronor per år. Reformen föreslås träda i kraft den 15 april 2018.

För gruppen som är mellan 22 och 29 och för dem över 65 år blir det årliga bidraget nu 600 kronor. För gruppen som är mellan 30 och 64 blir bidraget 300 kronor per år. Före reformen var beloppen 300 respektive 150 kronor.

Det allmänna tandvårdsbidraget ges en gång per år – den 1 juli. Det är möjligt att spara bidraget upp till två år. Bidraget brukar vanligtvis dras av automatiskt när du ska betala ditt tandläkarbesök, men det kan vara bra att själv säga till om du vill använda det.

Regeringen har tidigare höjt åldersgränsen för den avgiftsfria tandvården för unga vuxna. 2017 höjdes gränsen till 21 år, och från och med 1 januari 2018 blir tandvården avgiftsfri fram till och med det år personen fyller 22 år och den 1 januari 2019 till och med det år personen fyller 23 år. Detta så att fler unga kan besöka tandvården och därmed har möjlighet att få en god tandhälsa i vuxenlivet.

I Västra Götalandsregionen är åldersgränsen för avgiftsfri tandvård 24 år, vilket infördes under förra mandatperioden, när Socialdemokraterna ledde regionen.

Regeringen har också redan höjt det allmänna tandvårdsbidraget för personer som är 65 74 år, för att underlätta för våra äldre. Rayshawn Jenkins Jersey

facebook Twitter Email