Välkommen reform för en trygg, säker och jämlik vård

”En trygg, säker och jämlik vård är en högprioriterad fråga för oss socialdemokrater. Därför känns det extra bra för mig, som socialdemokratisk regionpolitiker, att den S-ledda regeringen i dag, tillsammans med samarbetspartierna, går fram med en primärvårdsreform som bland annat påbörjar infriandet av vårt vallöfte om en fast läkarkontakt i primärvården.”, säger Håkan Linnarson (S), 2:e vice ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

Socialdemokraternas vill stärka patientens rätt till en fast läkarkontakt, som finns i primärvården men har ett övergripande medicinskt ansvar för hela patientens vård. Det var en fråga partiet gick till val på.

– En sådan reform spelar roll för alla – men är extra viktigt för dem som har många olika vårdkontakter, vilket inte minst gäller många äldre, säger Håkan Linnarsson (S).

Så mycket som möjligt av den vård man behöver ska finnas nära, exempelvis på vårdcentraler. Där finns också kontinuiteten när man har många olika vårdkontakter. Men idag är det för få som har en fast läkarkontakt. Därför vill Socialdemokraterna stärka rätten till en fast läkarkontakt.

Idag har man rätt till en fast vårdkontakt i vården i stort, men en fast kontakt hos en läkare bara inom själva primärvården, utan någon samordnande roll. Trots det saknar sex av tio en fast läkarkontakt, visar en Novus-undersökning beställd av Läkarförbundet, och 80% av de som saknar vill ha en.

Det behöver göras mer för att öka tryggheten i vården.

Förslaget som presenterats i dag är att alla ska ha rätt en fast läkarkontakt, för hela vården (sen är det upp till var och en om man vill tacka ja till det erbjudandet). Det ger kontinuitet för patienten, men innebär inte att alla besök måste ske hos den läkaren. Det viktiga är att läkaren har det övergripande medicinska ansvaret.

– Det behöver göras mer för att öka tryggheten i vården. Förbättrad kontinuitet med en fast läkarkontakt som håller ihop vården är särskilt viktigt för den med många olika vårdkontakter, säger Håkan Linnarsson (S).

Just nu är landet i ett extremt läge till följd av coronapandemin, och fokus ska ligga på att hantera smittspridningen. Samtidigt kan det behöva fattas beslut som förbereder för ett mer normalt läge.

Ska vi klara det behöver vi också trygga personalförsörjningen

Det kommer också efter coronakrisen att vara viktigt att stärka primärvården. Inte minst för att uthålligt säkra en bra och trygg vård för våra äldre med kroniska och komplexa vårdbehov. Det är primärvården som har bäst förutsättningar att erbjuda både nära vård till patienter och hantera komplexa sjukdomstillstånd.

– Ska vi klara det behöver vi också trygga personalförsörjningen. Där måste resurser sättas in för att göra primärvården till en attraktiv arbetsplats där människor vill, kan och orkar jobba. Det är en avgörande faktor, säger Håkan Linnarsson (S).

Håkan Linnarsson (S)

 

 

 

 

Fakta om förslaget till primärvårdsreform:

  • Det handlar om en kommande lagförändring.
  • Regeringen har tillsammans med Centern och Liberalerna tagit fram en inriktning för en långsiktig primärvårdsreform. De övergripande målen handlar om att förbättra tillgängligheten, öka kontinuiteten och göra patienten mer delaktig. Vården ska finnas nära och där när du behöver den, och ingen ska behöva vårdas på sjukhus i onödan.
  • Lagrådsremissen innehåller bl.a. förslag på en moderniserad definition av primärvård och ett nationellt grunduppdrag för primärvården. Planeringen är att ytterligare steg kommer att tas under mandatperioden. Reformeringen av primärvården handlar inte bara om en enda proposition, utan om flera. Det handlar om ett stort arbete i regioner och kommuner. Regeringen skjuter också till pengar för det: 3 miljarder kronor under 2020.
  • Socialstyrelsen får i uppdrag att utforma ett nationellt stöd så att de patienter som har behov av en namngiven fast läkarkontakt i primärvården också kan få det. Socialstyrelsen ska också ta fram ett nationellt stöd för verksamhetschefer och vårdgivare så att en enskild läkare ska kunna få ett lagom antal patienter.
facebook Twitter Email