Ungdomsrabatt i kollektivtrafiken är ekonomiskt smart

”Att vi socialdemokrater driver vår politik och vill få dem förverkligade kan inte vara en överraskning för det moderatledda styret. Vi har i flera år drivit frågan om att återinföra den 25-procentiga rabatten för unga mellan 20 och 25 år. Det var också ett av våra vallöften. Och att hålla sina vallöften är inte ”populism”, som M-styret påstår – det är en ekonomisk smart rabatt”.

Det säger Alex Bergström (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen. Frågan om ungdomsrabatt i kollektivtrafiken kommer upp på regionstyrelsens bord den 10:e september.

Inför beslutet har motionen kritiserats av bland andra kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP). Att det är just en miljöpartist som kritiserar ungdomsrabatten är uppseendeväckande, menar Socialdemokraterna. Rabatten var i full blom när Miljöpartiets styrde regionen tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Partiets agerande i Västra Götalandsregionen handlar bara om att deras politiker sitter i knät på alliansen, som inte vill ha någon rabatt.

– Då drev även MP den här frågan, som en viktig fråga utifrån miljö- och klimatperspektiv och för en hållbar framtid. Ska vi klara klimatmålen behöver fler åka kollektivt. Att få de unga att förstå kollektivtrafikens fördelar är därför både ekonomiskt och miljösmart. Det tycker Miljöpartiet nationellt. Partiets agerande i Västra Götalandsregionen handlar bara om att deras politiker sitter i knät på alliansen, som inte vill ha någon rabatt.

– För oss socialdemokrater finns det också en fördelningspolitisk aspekt. Många unga har ofta en låg eller oregelbunden inkomst. Vi tycker att det är rimligt att ge dem ekonomiska incitament för att kunna resa kollektivt, säger Alex Bergström (S).

Fotnot: Inkomstminskningen för Västtrafik handlar om 29 miljoner kronor, inte 59, som hävdas av Ulrika Frick (MP).

Alex Bergström S)

 

 

 

 

 


Motion angående ungdomsrabatt i kollektivtrafiken

facebook Twitter Email