Tandvården ska utvecklas – inte avvecklas!

På kommande regionfullmäktige, den 4 februari, kommer vi socialdemokrater att säga ett otvetydigt NEJ till förslaget från högerblocket i regionen - M-styret tillsammans med SD - att åldersgränsen för den kostnadsfria tandvården i regionen sänks, från 24 till 23 år.

Tänderna hör till kroppen och därför ska tandvården omfattas av samma högkostnadsskydd som all annan sjukvård. Det är en klar och tydlig socialdemokratisk linje, och det är också en fråga som vår kongress har sagt ja till.

Men det är en reform som kostar mycket pengar. Därför behöver den tas i etapper.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har gått före och visat vägen för den nationella politiken. År 2008 togs beslut i regionfullmäktige, på initiativ av dåvarande S-styret, att ge fri tandvård för alla upp till 25 år i Västra Götaland. Åldersgränsen skulle höjas successivt.

Tyvärr hann man inte längre än till 24 år. När det moderatledda regionstyret tillträdde efter valet 2014 frös man reformen. Men trots det låg Västra Götaland långt före andra regioner.

Under förra mandatperioden beslutade den S-ledda regeringen om en nationell åldersgräns på 23 år för kostnadsfri tandvård. Regeringen fördubblade också tandvårdsbidraget för unga vuxna och ålderspensionärer. Det är bra steg i rätt riktning, som bör följas av flera.

Men i Västra Götalandsregionen vill högerblocket – M-styret + SD – nu gå i motsatt riktning. När regionfullmäktige har sitt nästa möte, den 3 februari, vill de besluta om att sänka åldersgränsen, till 23 år.

Den genomsnittliga etableringsåldern på arbetsmarknaden, för dagens unga vuxna, alltså när man har fått en trygg anställning, ligger i dag vid närmare 30 år. Många arbetar i många år under väldigt osäkra förhållanden, med tillfälliga jobb, korta vikariat och vet inte hur inkomsten blir från den ena månaden till den andra. När man inte vet om pengarna kommer att räcka ens till hyra, mat, månadskort i kollektivtrafiken och alla andra räkningar lär inte höga tandvårdsräkningar prioriteras.

Att ha hela tänder handlar inte bara om att se bra ut. Trasiga tänder ger inte bara sjukdomar i munnen – forskning har visat att problem med tänder kan ge upphov till både cancer, dåligt hjärta och andra sjukdomar och att livet kan förkortas med upp till 30 år!

Den allmänna tandvården ska utvecklas – inte avvecklas! Vi socialdemokrater kommer fortsätta ta strid för att alla ska ha råd till hela tänder. Det ska inte synas i munnen hur mycket pengar du har på kontot!

facebook Twitter Email