Stopp för könskorrigerande behandling är ett svek

"Det med stor oro som vi mottar information om att Sahlgrenska universitetssjukhuset inför totalstopp för nya behandlingar för könskorrigering, på grund av för låg finansiering. Det innebär, att samtidigt som Västra Götalandsregionen bedriver ett bra arbete för att stärka de mänskliga rättigheterna sätter Moderatstyret krokben för en av de grupper som allra mest behöver samhällets stöd.", skriver Louise Åsenfors (S), vice ordförande i Beredningen för mänskliga rättigheter, Janette Olsson (S), regionråd i opposition och ledamot i Psykiatriberedningen, och Cecilia Dalman Eek (S), vice ordförande Sahlgrenska Universitetessjukhuset.

Könsidentitet handlar om det psykologiska könet, det kön som en person själv uppfattar sig som, till skillnad från det juridiska, biologiska eller sociala könet, så kallad könsdysorfi. En person med könsdysfori lider av att kroppen inte överensstämmer med den upplevda könsidentiteten och kan därför vara i behov av könskorrigerande behandling. Vi har länge fått rapporter om att många människor i denna grupp har sämre psykisk och fysisk hälsa. De har även lägre tillit till sjukvården, då många har erfarenhet av kränkande behandling. Många vittnar om att de experter de är hänvisade till både felnamnar och felkönar dem. Många känner sig också ifrågasatta i sin önskan att ändra sitt kön.

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsutskott beslutade 2007 att inrätta en regional specialiserad utredningsenhet för könsidentitetsutredningar, Lundströmmottagningen i Alingsås. Att behovet finns visar inte minst Lundströmsmottagningens växande antal remisser för att göra en könsutredning. Bara mellan 2016 och 2017 var ökningen nästan 70 procent – från 241 till 401 stycken. Av dessa var 26 respektive 131 under 16 år – en ökning med över 500 procent!  När behovet ökat så kraftigt måste också resurserna öka. Mot den bakgrunden är Sahlgrenskas stopp för nya patienter en katastrof.

Till Sahlgrenska kommer patienter som bedömts vara i behov av könskorrigerande behandling. Då planeras för operation och en del kompletterande behandlingar. Men allra först påbörjas en hormonbehandling som sedan är livslång. Hormonläkemedel är en del av de nya moderna läkemedel som likt Nobelprisvinnande cancermediciner är extremt effektiva, men också kostsamma. Det vore oerhört cyniskt att avbryta en hormonbehandling för att sjukhuset inte fått långsiktig finansiering.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har i många år krävt att resurserna till sjukvård måste öka och att sjukhusens strukturella ekonomiska svårigheter måste lösas. Vi har länge blivit ignorerade i våra farhågor av den kortsiktiga Moderatledda ledningen. Nu ser vi effekterna av den kortsiktighet som vi ofta kritiserat.  

I onsdags gjorde TV 4-programmet Efter fem ett inslag om Sahlgrenskas stopp för könskorrigerande behandling. I programmet intervjuades William, en av många patienter vars liv sätts på ”paus” när han inte får den behandling han lovats. Därefter intervjuades hälso- och sjukvårdsstyrelsens vice ordförande kring orsakerna till stoppet, bristen på pengar. Döm om vår förvåning när svaret är att det är inte är några problem med finansieringen. Det hade bara varit för Sahlgrenskas borgerliga styre att skicka ett sms till den politiska ledningen i regionen så hade pengarna varit fixade direkt. Vi instämmer i programledare Tilde de Paulas kommentar ”Det låter ju barockt!”. Inte ska väl viktiga verksamheter på Nordens största sjukhus stå och falla med att politiker inom en och samma styrande koalition inte kan sköta kommunikationen sins emellan?

Men, det som varit har varit. Låt oss nu blicka framåt. Det är dagens och den framtida situationen i sjukvården som måste lösas. För invånarnas bästa måste vi hitta gemensamma vägar framåt. Politiskt käbbel behöver läggas åt sidan för att inte invånarna i Västra Götaland även fortsättningsvis ska svikas. Och det kan inte vänta – framtiden skapar vi här och nu.

 

Louise Åsenfors (S)
Janette Olsson (S)
Cecilia Dalman Eek (S)

facebook Twitter Email