Statsbidragen ska komma sjukhus och personal till del

Det är djupt upprörande att det blågröna styret i Västra Götalandsregionen inte tänker låta de historiskt stora statsbidragen komma regionens sjukhus och vårdpersonal till del, utan istället får fortsätta brottas med sparplaner och krav på att minska personalstyrkan. ”Det gör mig faktiskt riktigt arg! Vi har personal som slitit hårt i över ett år, som är utarbetad och behöver återhämtning. De behöver sannerligen inte färre arbetskamrater”, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i regionstyrelsen, som i dag lägger ett yrkande med krav om att statsbidragspengar betalas ut till regionens egna verksamheter.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till statsbidrag till regionen i en aldrig tidigare skådad omfattning. Detta gjorde att resultatet för Västra Götalandsregionen slutade på ett överskott på 1,8 miljarder kronor för 2020. De senaste prognoserna pekar dessutom på ett liknande överskott för 2021. Vi vet också att det kommer ytterligare stora summor i statsbidrag i år.

Dessa statsbidrag har kommit till regionen med syfte att användas för att generera mer vård, minska köer och motverka en stigande arbetslöshet. Det finns också ett förbehåll: Om inte pengarna används kan regionen bli återbetalningsskyldig.

Det är därför självklart, anser Socialdemokraterna, att pengarna ska användas för att ge personalen möjlighet till återhämtning och patienterna den vård de behöver och väntar på.

– År av underfinansiering har skapat stora problem för sjukhusen. Redan två månader in på 2021 så är det samlade underskottet för regionens sjukhus 700 miljoner kronor. Det är bevis nog för att sjukhusen behöver tillskott, säger Helén Eliasson (S).

Därtill finns kostnader för den vård som skjutits upp till följd av pandemin. De beräknas till 875 miljoner kronor.

Men regionens blågröna politiska styre resonerar annorlunda.

Istället för att satsa på personalen och sjukvården fortsätter de styrande partierna – M, L, C, KD och MP – att kräva besparingar och personalminskningar för sjukhusen. Det innebär inte bara att vården och dess personal riskerar att få ytterligare försämringar – det betyder att regionen faktiskt kan bli återbetalningsskyldig till staten, eftersom pengarna inte används till det som de var avsedda för. Och resultatet av det kommer att bli nya sparkrav.

Sjukhusens ekonomi behöver stärkas för att klara av både pandemin och vårdköerna – inte åderlåtas med nya sparkrav

– Det här gör mig riktigt arg! Vi har personal som slitit hårt i över ett år, som är utarbetad och behöver återhämtning. De behöver inte färre arbetskamrater och hårdare tumskruvar – de behöver fler arbetskamrater och rimliga arbetsvillkor för att orka. Sjukhusens ekonomi behöver stärkas för att klara av både pandemin och vårdköerna – inte åderlåtas med nya sparkrav, säger Helén Eliasson (S).

I Västra Götalandsregionen finns ett pågående arbete för att korta köer, Regional särskild tillgänglighetssatsning, RSTL. Det är en satsning som tagit i bred politisk enighet. Det är viktigt att det arbetet får fortsätta, om köerna till vården ska kunna kortas, konstaterar Socialdemokraterna, som vid dagens regionstyrelsemöte yrkar på att statsbidragen kommer sjukhusen och personalen till del, inte läggs på ett centralt konto där sjukhusen först måste ”bevisa” sina behov för att få del av pengarna.

Sjukhusen har gått med många hundratals miljoner kronor i underskott vartenda år under blågrönt styre.

– Det borde egentligen inte vara någon diskussion om detta. Sjukhusen har gått med många hundratals miljoner kronor i underskott vartenda år under blågrönt styre. Köerna har växt och tusentals människor får vänta i allt längre köer. Det är väl bevis nog för att vården behöver mer resurser än de hittills har fått. Men trots att regionen har gott om pengar, tack vare den S-ledda regeringen, så vill de blågröna fortsätta att dra åt tumskruvarna för den egna vården. De borde faktiskt skämmas, säger Helén Eliasson (S).

 

Yrkande angående regional särskild satsning

facebook Twitter Email