Spännande kongress, tycker Jesper Blomqvist

Att skapa ordning och reda och få stopp för vinstjakten i vård, skola och omsorg har varit det viktigaste beslutet på den socialdemokratiska partikongressen, tycker Jesper Blomqvist (S).

Sjukvården ska vara jämlik och rättvis, inte föremål för vinstjakt – det är en inställning som som inte bara socialdemokratin ställer sig bakom, utan också en stor majoritet av svenska folket.

För Jesper Blomqvist, som gör sin första kongress som ombud, var ställningstagandet på partikongressen än mer viktig.

I egenskap av sjukvårds- och regionpolitiker och, dessutom politisk sekreterare för S i Västra Götalandsregionen, ser han hur vinstjakt i välfärden hämmar den jämlika vården.

Hur sammanfattar du kongressen för egen del?

– Det har varit spännande. Det är min första kongress och det är kul att få påverka på riktigt.

Ditt partidistrikt, Göteborg, tog rejäl strid för att stoppa vinstjakten i välfärden. Är du nöjd med det beslut som fattades?

– Vi ville att vinstjakten skulle stoppas inte bara inom skolan, utan också inom vård- och omsorgsområden. Det fick vi igenom, vilket jag är mycket nöjd med!

Vad har varit den viktigaste frågan på kongressen?

– Att skapa ordning och reda, och sätta stopp för vinstjakten har varit viktig. Där nådde vi framgång. Vi fick också igenom bra skrivningar inom vården generellt. Mikhail Sergachev Womens Jersey

facebook Twitter Email