Sommarlovskort tack vare den S-ledda regeringen

Under sommarlovet får lediga skolungdomar åka gratis i kollektivtrafiken. Det sker efter en satsning från den S-ledda regeringen. Det är inte den moderatledda regionmajoritetens förtjänst, trots att de vill påskina det, skriver Lena Malm (S), 2:e vice ordförande i regionens kollektivtrafiknämnd, och Alex Bergström (S), vice ordförande för Västtrafik.

I debattartiklar och i sociala medier sprider den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregion att nu har de sett till så att skolelever ska få åka gratis i kollektivtrafiken på sommarlovet.

Det är en jättebra satsning, och vi applåderar satsningen – som kommer från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Därför är det magstarkt av de blågröna att försöka att ta åt sig äran av denna reform. I sammanhanget tycks man också välja att ”glömma” att det redan finns fria sommarlovsresor, genom satsningar från det rödgröna styret i Göteborg.

I ett pressmeddelande skriver M-styret: ”… vi ger möjligheten till eleverna att ta sig till vänner, sommarjobb eller aktiviteter, vilket kommer att öka deras självständighet samtidigt som de förflyttar sig på ett hållbart sätt. Förhoppningsvis kommer fler ungdomar att se fördelarna i att resa kollektivt och att de även fortsätter med det i framtiden.”

Vi vet att det är bra när ungdomar ges ökade möjligheter att resa kollektivt och på så sätt ser fördelarna med att resa tillsammans. Men om nu den moderatledda majoriteten värnar ungas resande, då undrar vi varför samma moderatledda majoritet valde att ta bort den generella ungdomsrabatten 2016? En subvention i kollektivtrafiken som infördes av det tidigare S-ledda styret i regionen.

Vi socialdemokrater prioriterar satsningar på kollektivresande, och särskilt för grupper med svag ekonomi. I Göteborg, liksom i ett flertal andra kommuner, reser ålderspensionärer kostnadsfritt. Vi står också bakom den införda rabatten för dem med sjukersättning och tycker att studentrabatt är bra politik. Men till skillnad från den moderatledda majoriteten värnar vi också de unga vuxna som saknar eller har begränsade ekonomiska resurser, att ta sig till skola, aktiviteter eller vänner med kollektivtrafik, oavsett årstid eller veckodag på året.

En utökad ungdomsrabatt, riktad till unga upp till 25 år, gynnar såväl de som går i skolan, är arbetssökande eller som just har fått sitt första jobb. Många är timvikarier, en del gör sporadiska inhopp på kortare eller längre tid med den otrygga inkomst som det innebär. Det var för dem vi införde rabatten. I ett slag höjdes deras biljetter med 25 procent, när den moderatledda majoriteten slopade rabatten för två år sedan. Den kraftiga försämringen ökade knappast viljan att åka kollektivt. Däremot ökade det ojämlikheten mellan dem med föräldrar som har råd att bistå med den extra resekostnaden och dem med föräldrar som inte har det.

Det är genom att ta på sig jämlikhetsglasögonen, och sätta sig in i människors villkor, som man skapar hållbara samhällen. Det är genom egna satsningar och egna reformer man kan känna stolthet, inte genom att som allianspolitiker ta åt sig äran för att en S-ledd regering ger statsbidrag till Västtrafik för att införa sommarlovskort till alla ungdomar i Västra Götaland.

Lena Malm (S)

Alex Bergström (S)
 Bruce Bowen Authentic Jersey

facebook Twitter Email