Ska heltid vara norm i vården måste villkoren förbättras!

"Jag oroar mig över att många av går ner i arbetstid för att inte arbeta sig sjuka. Min oro bekräftas av de fackliga företrädare som jag träffar. Resultat från medarbetarenkäter visar också att många anställda upplever att arbetstakten är för hög. Ett antal ser deltid som enda möjligheten för att orka. Då är inte deltiden frivillig, utan på gränsen till tvingande. Det är inte acceptebelt!", skriver Karin Engdahl (S), regionråd i opposition och vice ordförande i regionens personalutskott.

På senare tid har mycket fokus i debatten legat på våra pensioner. Dels har det handlat om de många hundralappar mera som hundratusentals fått, genom att den S-ledda regeringen sänkt skatten på pensioner och bostadstillägg och att pensionerna höjts. Men diskussionen har också handlat om nivån på pensioner och särskilt de allra lägsta. Trots att regeringen höjt också för dessa har många det mycket tufft. Här behövs ytterligare åtgärder på både lång och kort sikt.

”Fattigpensionären” är oftast en kvinna som under sitt arbetsliv arbetat deltid för att klara av den tuffa balansen mellan arbete, barn och hushåll. Eftersom all pension baseras på vad du har tjänat – det handlar som bekant om uppskjuten lön – blir deltidsarbete en pensionsfälla. I Västra Götalandsregionen är heltidsanställning norm. De ofrivilliga deltiderna är nästan borta – den som vill jobba heltid kan i allmänhet få det. Ändå är det över 7 000 personer som jobbar deltid. Frågan är varför så många väljer deltid, trots att lönen blir svårare att leva på och i sin förlängning att pensionen blir låg. Det finns självklart några som av sjukdom eller studier inte kan jobba heltid, och ett antal som använder sin lagstadgade rätt till deltid för att de har små barn. Men dessa räcker inte för att förklara alla deltider i regionen.

Jag oroar mig över att många av går ner i arbetstid för att inte arbeta sig sjuka. Min oro bekräftas av de fackliga företrädare som jag träffar. Resultat från medarbetarenkäter visar också att många anställda upplever att arbetstakten är för hög.  Ett antal ser deltid som enda möjligheten för att orka. Då är inte deltiden frivillig, utan på gränsen till tvingande. Det är inte acceptebelt!

Förra året skrev jag därför en motion, med förslag om att dels ta reda på hur många dessa ”frivilliga” deltidsanställda är i Västra Götalandsregionen, dels att en regiongemensam plan tas fram för hur arbetsvillkoren kan förbättras så att fler vill och orkar jobbar heltid.

Tyvärr nådde jag inte ända fram till den moderatledda majoriteten. Vid regionfullmäktigemötet senast togs beslut om att kartlägga förekomsten av denna ”frivilliga” övertid, men inte att åtgärder bättre sätts in. M-styret tycker nämligen att det redan görs tillräckligt. Det är verkligen jättetråkigt att konstatera att intresset för att vårda regionens viktigaste resurs, personalen, inte är större än så hos de styrande partierna och SD.

Vi vet att det i framtiden behövs åtskilliga många tusentals fler anställda för att klara vården och omsorgen i Sverige. Det är därför nödvändigt, för allas vår skull, att välfärdsjobben blir attraktivare, med bättre arbetsvillkor, god arbetsmiljö och konkurrenskraftig lön. Att vara anställd i någon av Västra Götalandsregionens verksamheter ska innebära att ha ett jobb en orkar ha på heltid under hela arbetslivet, och fram till en bra pension.

facebook Twitter Email