Sjukast – inte rikast – ska prioriteras!

Låt oss vara helt tydliga: Vi socialdemokrater kommer aldrig att ställa oss bakom ett sjukvårdssystem där människor sorteras utifrån storlek på plånbok! Vi socialdemokrater vill se en utveckling av den jämlika, offentliga, vården. Inte en avveckling, skriver Helén Eliasson (S) och Håkan Linnarsson (S) i sin debattartikel.

I socialdemokratin är patientfokus i sjukvården alltid det centrala. Vård ska ges utifrån behov, inte baserad på vem man är. Så säger också hälso- och sjukvårdslagen att sjukvården ska fungera.

Men verkligheten ser annorlunda ut.

Nyligen presenterade socialminister Lena Hallengren (S) regeringens satsning på 4,7 miljarder för att stärka svensk hälso- och sjukvård. Det handlar om en uppdaterad kömiljard för ökad tillgänglighet, satsningar på cancervården och mer likvärdig sjukvård efter behov. Varje region får pengar om de klarar att korta köerna till besök och behandling jämfört med föregående år.

Västra Götalandsregionen beräknas gå miste om åtskilliga tiotals miljoner kronor till följd av att man inte klarar sin del vad gäller kökortning.

Var fjärde patient i landet som väntat mer än 90 dagar på operation eller behandling bor i Västra Götaland. Det är en utveckling som inte kan fortsätta.  

De officiella siffrorna för väntetider i vården visar med all önskvärd tydlighet att det moderatledda styre som tillträdde i Västra Götalandsregionen efter valet 2014 inte har klarat av att axla sin roll att leda Sveriges största sjukvårdsregion. Var fjärde patient i landet som väntat mer än 90 dagar på operation eller behandling bor i Västra Götaland. Det är en utveckling som inte kan fortsätta.  De planlösa besparingar som sjukvården nu tvingas till riskerar att förvärra situationen. Dock lyckades vi socialdemokrater, i samband med vårdöverenskommelserna, driva igenom att en regionövergripande plan görs, för att ge sjukvården åtminstone karta och kompass för framtiden.

Vi ser också med stigande oro på det parallella sjukvårdssystem som växt fram. Ett system där människor med goda ekonomiska förutsättningar gynnas, på bekostnad av alla andra patientgrupper.

En färsk granskning av systemet med privata sjukvårdsförsäkringar ger ett klart och tydligt besked om att denna marknadsdrivna del av sjukvården ökar klyftorna i samhället, minskar jämlikheten och prioriterar utifrån helt andra kriterier än det hälso- och sjukvårdslagen säger. Istället för att låta behoven styra får patienter med försäkringar ”gräddfil” till vården. Det sker med skattemedel och trots avtal om att ge vård utifrån just behov. Att vårdbolag prioriterar ekonomiskt starka patienter/kunder, som har ”lättbotade” sjukdomar, framför multisjuka med kroniska sjukdomar, är i grunden ganska självklart. Ett företag drivs på sådant sätt att det går med vinst, och det ska enligt lag göra det. Det är detta som gör det olämpligt att ge vårdbolag både skattemedel och fria händer. Vinsten kommer alltid att vara överordnad nyttan.

Låt oss vara helt tydliga: Vi socialdemokrater kommer aldrig att ställa oss bakom ett sjukvårdssystem där människor sorteras utifrån storlek på plånbok!

När de ”enkla” patienterna prioriteras för att maximera vinsten ger det också möjlighet till bättre villkor för personalen. Det leder till en dränering av personal, inte minst de med spetskompetens, vilket sätter ytterligare käppar i hjulet för de människor som är i stort behov av vård. Bristen på kompetent personal är, som bekant, det största problem som sjukvården har att brottas med i dag. Det är avsaknad av operationssjuksköterskor som gör att operationer ställs in. Det är avsaknad av läkare på vårdcentraler på mindre orter och i glesbygd som gör att sjuka inte får tider. Det är bristen på personal av alla kategorier som gör att fler än var tredje patient i Västra Götaland får vänta längre än de 90 dagar på behandling eller operation än vad lagen säger.

Vi vill ta armkrok med vårdproffsen och gemensamt gå framåt mot målet om en vård som sätter patientens behov i fokus.

Vi socialdemokrater vill se en utveckling av den jämlika, offentliga, vården. Inte en avveckling. Vi vill lägga resurserna på att förstärka den offentliga hälso- och sjukvården, inte på att öka vinsterna för privata vårdkoncerners aktieägare. Vi vill ha satsningar på regionens egen personal, med konkurrenskraftiga löner, förbättrade villkor och ge de anställda ökat inflytande över sitt arbete. Vi vill ta armkrok med vårdproffsen och gemensamt gå framåt mot målet om en vård som sätter patientens behov i fokus.

Men vi säger nej till ”gräddfiler” i vården och till fler marknadsexperiment med människor som insats och ökade klyftor som resultat.

Helén Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)
facebook Twitter Email