Sjukast – inte rikast – ska ha vård först!

”Vi välkomnar den S-ledda regeringens utredning kring begränsningar av de privata sjukvårdsförsäkringarna. Vård ska ges utifrån behov – inte utifrån hur mycket pengar man har. Den principen måste gälla i hela samhället och för alla”, säger Helén Eliasson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen.

Socialminister Lena Hallengren (S) meddelade i dag att regeringen tillsätter en utredning för att säkra att den skattefinansierade sjukvården alltid ska ges efter behov, inte efter betalningsförmåga. En särskild utredare – Karin Lewin, chefsjurist på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket – får i uppdrag att lämna förslag som begränsar privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Utredaren ska föreslå åtgärder som i möjligaste mån säkerställer att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan sådan försäkring. På så vis vill regeringen säkerställa att alla patienter får en jämlik vård i den hälso- och sjukvård som medborgarna gemensamt finansierar.

– Det här är jätteviktigt för att få jämlikhet i vården. Vi ser med stigande oro på det parallella sjukvårdssystem som växt fram. Ett system där människor med goda ekonomiska förutsättningar gynnas, på bekostnad av alla andra patientgrupper, säger Helén Eliasson.

En granskning tidigare i år, gjord av Vårdanalys, av systemet med privata sjukvårdsförsäkringar ger ett klart och tydligt besked om att denna marknadsdrivna del av sjukvården ökar klyftorna i samhället, minskar jämlikheten och prioriterar utifrån helt andra kriterier än det hälso- och sjukvårdslagen säger. Istället för att låta behoven styra får patienter med försäkringar ”gräddfil” till vården. Det sker med skattemedel och trots avtal om att ge vård utifrån just behov. Att vårdbolag prioriterar ekonomiskt starka patienter/kunder, som har ”lättbotade” sjukdomar, framför multisjuka med kroniska sjukdomar, är i grunden ganska självklart.

Vi vill se en utveckling av den jämlika, offentliga, vården, inte en avveckling.

– För oss socialdemokrater är det oacceptabelt att resursstarka människor ges ”gräddfil” till vården på bekostnad av de svagare och kanske också sjukare. Vi vill se en utveckling av den jämlika, offentliga, vården, inte en avveckling. Jag är övertygad om att utredningen kommer att komma med många kloka synpunkter och goda förslag. Och jag hoppas att en majoritet i riksdagen ser vikten av att ha en sjukvård som i första hand gynnar de människor som är i störst behov av vård, oavsett storlek på plånbok, säger Helén Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)

 

 

 

 

 

 

Pressmeddelande från Socialdepartementet: Begränsning av privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar – rapport 2020:3, Vårdanalys

facebook Twitter Email