S vill ha svar: ”Varför förhalar M-styret beslut om närakuter i hela regionen?”

Är den moderatledda majoriteten inte längre intresserad av att omställningen av vården sker i bred politisk samverkan? Och vad är det för intressen som ligger bakom den förhalning av närakuter som pågår? Det är frågor vill Socialdemokraterna ha svar på vid regionfullmäktige i morgon, tisdag.

För att uppnå jämlikhet i hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen ska vård ges utifrån behov och inte baserat på plånbokens storlek. Det är ett fundament i den socialdemokratiska politiken. Det omställningsbeslut som samtliga partier i regionen ställde sig bakom i våras har också som mål att fler invånare ska få en tillgänglig och sammanhållen hälso- och sjukvård. Överenskommelsen talade om breda lösningar i stort samförstånd, men av detta syns det mycket lite menar Socialdemokraterna.

– Istället för handlingskraft visar den moderatledda majoriteten upp en påtaglig handlingsförlamning, menar Håkan Linnarsson (S), regionråd i opposition, som tillsammans med Helen Eliasson (S), regionråd i opposition och gruppledare för socialdemokraterna, som vid regionfullmäktigemötet i morgon ställer majoriteten till svars för det avstannade omställningsarbetet.

Helen Eliasson vill ha besked av regionstyrelseordförande Johnny Magnusson (M), om han tycker att det breda politiska samarbetet, som är en förutsättning för omställningen av vården, ska fortsätta.

– Den senaste tiden har vi snarast fått bevis för motsatsen. Majoriteten med moderaterna i spetsen ägnar sig mera åt en one-man-show, med hastigt påkomna beslut utan förankring, brist på information och en total avsaknad av strukturella diskussioner, säger hon.

Ett viktigt steg mot en vård som finns närmare människorna är de så kallade närakuterna. I överenskommelsen ingår att starta pilotprojekt med närakuter i hela regionen under 2018. Under 2017 startade en på Östra sjukhuset. Sedan har det varit stopp, trots upprepade krav från Socialdemokraterna. Först slutet av december kom det överraskande beskedet att en närakut ska startas i norra Bohuslän.

– Vi har självfallet inget emot en närakut i Strömstad eller Tanum. Men det behövs närakuter i hela regionen! Förutsättningarna och behoven i norra Bohuslän är inte synonyma med hela Västra Götaland, därför behövs det pilotprojekt på fler håll. Vad regionen inte behöver är att lägga kraft och pengar på att skapa en ny vårdmarknad, så som majoriteten vill göra genom att sälja ut tandregleringen, säger Håkan Linnarsson (S).

Helen Eliasson (S) vänder sig också mot det faktum att närakuten i norra Bohuslän meddelades utan vare sig föregående diskussioner eller ordentlig analys.

– Det sker trots att vi socialdemokrater under hela höst och vid flera tillfällen aviserat att vi vill ha en diskussion och beslut kring strukturen för närakuterna. För oss vittnar det om att pratet som samförstånd och breda politiska överenskommelser inte är så mycket mera än bara prat från den moderatledda majoriteten, säger hon.

Helen Eliasson (S)
Håkan Linnarsson (S)

 

facebook Twitter Email