S: ”Tandvården behöver förbättras – inte försämras!”

Tänderna hör till kroppen och Socialdemokraterna vill därför att tandvården införlivas i det högkostnadssystem som gäller för övrig sjukvård. Såväl i Västra Götalandsregionen (VGR) som nationellt har Socialdemokraterna infört reformer med steg i den riktningen. ”Det är därför ytterst beklagligt att regionens moderatledda styre, tillsammans med SD, nu väljer att ta beslut som går i totalt motsatt riktning”, kommenterar Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR.

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen genomförde under sina år i den politiska den viktiga reformen att utöka den fria barn- och ungdomstandvården till att gälla upp till 25 års ålder. När den moderatledda majoriteten efter valet 2014 tillträdde valde man att låta reformen finnas kvar, men att inte genomföra höjningen till 25 år.

Men nu väljer den moderatledda ledningen, med stöd av SD, att helt gå emot det tidigare beslutet och försämra för en hel årskull unga, genom att slopa också 24-åringarnas fria tandvård.

Att Socialdemokraterna i VGR har gått före och infört kostnadsfri tandvård för unga vuxna och krävt fria besök hos tandhygienist för äldre med mera är ingen tillfällighet. Partiet har länge drivit frågan om att införliva tandvården i det allmänna högkostnadsskyddet. Men det är en dyr reform som därför behöver tas i etapper. Nationellt har även den S-ledda regeringen tagit viktiga steg i denna riktning, bland annat med att höja åldersgränsen för kostnadsfri tandvård till 23 år (ett år lägre än i VGR), dubblerade tandvårdsbidrag för äldre och höjda tandvårdsstöd för alla.

Det finns en tydligt socioekonomisk ojämlikhet när det kommer till tandvård

– Det är lika känt för moderater och kristdemokrater och övriga i det borgerliga regionstyret – och även för sverigedemokrater – som för oss att det finns en tydligt socioekonomisk ojämlikhet när det kommer till tandvård. Högerpolitiker har tillgång till samma information som vi, om hur viktigt den förebyggande tandvården är för den framtida hälsan. Ändå väljer man att, fullt medvetet, ta det här steget. Det säger mycket om vilken inställning till jämlikhet som råder på den politiska sidan, säger Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i VGR.

Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet vid dagens möte med Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Frågan om 24-åringarnas tandvård kommer slutgiltigt att avgöras av regionfullmäktige under hösten.

Håkan Linnarsson (S)
facebook Twitter Email