S slår vakt om Dal Västra Värmlands Järnväg

Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) är en viktig resurs för näringslivet och turistnäringen i Dalsland. Verksamheten har stor utvecklingspotential och är en viktig resurs i arbetet med att få minska fossila transporter och därmed bidra till klimatomställningen. Därför vill Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen slå vakt om denna sträckningen.

Verksamheten har under årens lopp fått stöd både från stiftarna och Västra Götalandsregionen för att hålla trafiken i gång. Trafikverket har dessutom underhållet av järnvägen i sin plan fram till 2024. Ny VD och organisation har nu etablerats med en ambitiös affärsplan som syftar till att på sikt skapa ökade intäkter, och därmed ta steg mot ekonomiskt oberoende. Inför 2019 har DVVJ ansökt om stöd från stiftarna och regionen för att realisera denna affärsplan. Både Melleruds och Bengtsfors kommuner har beslutat om att öka sitt stöd i enlighet med ansökan, under förutsättning att regionen också går in med ett stöd på 2 mnkr.

För att säkerställa att DVVJ får stöd att kunna realisera sin affärsplan har regionrådet Bijan Zainali ställt frågan till ansvarig politiker i Västra Götalandsregionen, Kristina Jonäng (C), om hon är beredd att medverka till att ge de rätta förutsättningarna. Frågan ställs under regionfullmäktiges sammanträde i dag, tisdag 29 januari.

– För oss socialdemokrater är det viktigt att fortsätta värna om goda förutsättningar för näringslivet och turismen i Dalsland. Nu när nya tag tas inför framtiden så ser vi det som självklart att stötta verksamheten för att nå de uppsatta målen, säger Bijan Zainali (S) regionråd i opposition.

facebook Twitter Email