S-regeringen gör halvmiljardsatsning på vårdpersonal i VGR

Nu är det klart att den S-ledda regeringen skickar närmare en halv miljard i nya statsbidrag för 2018 till personalsatsningar i Västra Götalandsregionen. ”Det här är mycket välkomna pengar! Vårdpersonalens villkor måste förbättras. Nu ska vi kämpa för att regionens moderatledda majoritet också för ut pengarna till verksamheterna, och inte samlar dem på hög”, kommenterar Karin Engdahl (S), regionråd i opposition och vice ordförande i regionens personalutskott.

Regeringen beslutade om pengarna i höstens budget och fördelningen är nu klart, efter överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Det handlar om två överenskommelser som nu slutits:

  • Goda förutsättningar för vårdens medarbetare som handlar om stärkt bemanning, bättre arbetsvillkor, ökad bemanning och pengar till fler heltider, få bort oberoendet av stafettläkare och annan hyrpersonal, bättre arbetsmiljö och kompetensutveckling
  • Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården med pengar ur professionsmiljarden, där delar av pengarna öronmärks för att ge möjlighet till specialistutbildning på betald arbetstid.

Karin Engdahl (S) välkomnar satsningarna:

– Specialistutbildning av sjuksköterskor på betald arbetstid införde vi socialdemokrater under vår tid i ledning för Västra Götalandsregionen. Det är en viktig satsning, såväl för personalen som för regionen. Vi behöver duktig och kompetent personal; den här satsningen, tillsammans med de tidigare miljardsatsningar som S-regeringen gjort för sjukvården och personalen betyder ökade möjligheter till såväl fortsatta som utökade satsningar. Dessvärre är vi socialdemokrater numera i opposition, men vi kommer att göra vad vi kan för att pengarna verkligen kommer våra medarbetare till del på det sätt som är tänkt, säger hon.

Även socialminister Annika Strandhäll (S) är nöjd med överenskommelsen:

– Grunden för en bra sjukvård är att vi har tillräckligt många anställda, med rätt förutsättningar för att göra sina jobb och stärka patienterna. Regeringen satsar historiska 5,5 miljarder kronor extra på sjukvården. För Västra Götalandsregionens del ger det nästan en halv miljard extra i år.

 

Annika Strandhäll (S)
Karin Engdahl (S)

 

 

 

 

 

 

 

Här kan du läsa hela pressmeddelandet

facebook Twitter Email