S kräver fortsatt covid-ersättning – men med ny gränsdragning

När det extraordinära läget fortsätter måste också de extraordinära insatserna fortsätta. Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen föreslår att beslutet om en särskild ersättning för personal i vården av covid-19-patienter förlängs. Men partiet vill också se att en ny gränsdragning görs, kring vilka som får ta del av ersättningen, och att denna görs i samverkan med de fackliga organisationerna.

Efter initiativ från Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen beslutade en enhällig regionstyrelse i maj 2020 att införa en särskild ersättning på 500 kronor/arbetat pass för viss personal i vården av covid-19 patienter, under perioden 1 april till 30 juni.

Redan i detta första läge föreslog Socialdemokraterna att en överenskommelse skulle göra med de fackliga organisationerna kring vilka anställda som skulle få ta del av ersättningen. Den delen av initiativet fick dock S inte gehör för.

Det är knappast en överdrift att säga att kritiken blev omfattande – och på många sätt befogad – när flera viktiga grupper ställdes utanför.

Efter en nedgång under sommaren och tidig höst har läget återigen blivit mycket, mycket ansträngt på sjukhusen. Ett fortsatt extraordinärt läge som kräver fortsättning på de extraordinära insatserna, anser Socialdemokraterna, som vid morgondagens sammanträde med regionens personalutskott yrkar på att ersättningarna förlängs, från den 1 februari till sista april. Samtidigt vill man att gränsdragningarna ses över.

 – Det är knappast en överdrift att säga att kritiken blev omfattande – och på många sätt befogad – när flera viktiga grupper ställdes utanför. Det är en lärdom som regionen borde har gjort vid det här laget och därför inte upprepa misstaget, konstaterar Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i personalutskottet.

Samtidigt anser partiet att arbetet med att se över långsiktigt hållbara lösningar och förbättringar är nödvändiga.

– De redskap sjukvården har att ta till i dag är rätt trubbiga. Antingen kan vi ”skjuta med slangbella” med tillfälliga ersättningar eller ta till ”atombomben” som krisavtalet innebär. Det skulle behövas ett nationellt ”mellanavtal”; vi måste inse att denna pandemin knappast kommer att vara den enda kris som sjukvården kommer att utsättas för någonsin, säger Håkan Linnarsson (S) oppositionsregionråd, som också är ledamot i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) hälso- och sjukvårdsdelegation.

Ska vi klara en hållbar personalförsörjning till vården på lång sikt måste arbetsvillkoren och lönerna förbättras varaktigt.

Janette Olsson (S) understryker också vikten av förbättrade villkor för vårdpersonalen även efter pandemier och kriser.

– Vare sig det handlar om covid-ersättning eller krislägesavtal är det tillfälliga pengar till personalen. Men ska vi klara en hållbar personalförsörjning till vården på lång sikt måste arbetsvillkoren och lönerna förbättras varaktigt. Vi hade över 800 miljoner kronor till det i den budget vi la i december, men förlorade omröstningen. Det har varit samma visa i flera år – vi satsar på personalen i budgetarna, men blir nerröstade.

– Det lär inte bli billigare i framtida budgetar. Så länge vi har en socialdemokratiskt ledd regering som ger oss historiska ökningar av statsbidragen finns möjligheten. Den borde även partierna till höger om oss också ta, säger Janette Olsson (S).

Janette Olsson (S)
Håkan Linnarsson (S)
facebook Twitter Email