S-krav: Psykiatriska vården måste bli jämlik i regionen

Det finns stora skillnader i hur den psykiatriska vården fungerar i Västra Götalandsregionen. Det är inte acceptabelt att tillgången till vård och vårdens kvalitet ska skilja sig åt beroende på var man bor eller vem man är, anser Socialdemokraterna, som nu drivit igenom en kartläggning av hur den psykiatriska vården i regionen fungerar och vad som krävs för att vården ska vara jämlik.

Det socialdemokratiska initiativet till en kartläggning, av vad som krävs för att nå en jämlik psykiatrisk vård med god resursanvändning, utbud och tillgänglighet i hela regionen, på organisations och verksamhetsnivå, togs vid psykiatriberedningens möte.

– Tidigare genomlysningar av psykiatrin som vårdområde i regionen har visat att det finns stora skillnader i den vård som människor får beroende på var de bor. Det ser inte vi socialdemokrater som acceptabelt. Vården ska vara jämlik i hela Västra Götalandsregionen. När vi ser att den inte är det måste det till åtgärder, säger Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i psykiatriberedningen.

Granskningarna har visat att det inte bara är tillgången till vård som skiljer sig åt i regionen, det finns även stora skillnader vad gäller vårdprocesser och utrednings- och behandlingsformer. Liksom inom den somatiska vården är personal- och kompetensförsörjning ett bekymmer.

– Personalförsörjningen är ett problem som slår hårt inte minst utanför de större städerna. Men då måste man också se specifikt på vad man kan göra för att göra jobben mer attraktiva och få fler att söka sig dig. Det handlar om löner, arbetsvillkor, arbetsmiljö, kompetensutveckling med mera. Att bara rycka på axlarna hjälper ingen, säger Janette Olsson (S).

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Genom att satsa rätt och satsa tidigt sparar mycket, både vad gäller mänskligt lidande och resurser i vården.

Det behövs också en generell resursförstärkning till psykiatrin, konstaterar Socialdemokraterna. En genomgång av satsade kronor per patient visar att trots öronmärkta medel har psykiatrin i Västra Götalandsregionen en betydligt sämre utveckling jämfört med övriga landet; faktum är att satsad krona per patient är lägre än det var 2014.

– Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Genom att satsa rätt och satsa tidigt sparar mycket, både vad gäller mänskligt lidande och resurser i vården. Vägen in måste därför vara så enkel och smidig som möjligt, oavsett vem du är och var du bor, säger Janette Olsson (S).

Janette Olsson (S), vice ordförande psykiatriberedningen
facebook Twitter Email