S-krav: Kollektivavtal ska gälla vid all upphandling i regionen

Den svenska modellen bygger på samverkan mellan fack och arbetsgivare som sluter kollektivavtal om löner och andra anställningsvillkor. Det är en framgångsrik modell som bidragit till ordning och reda på arbetsmarknaden och en positiv utveckling för hela landet. Fokus på lägsta pris i offentliga upphandlingar riskerar att leda till låga löner och sämre arbetsmiljö. Socialdemokraterna vill se att krav på kollektivavtal i alla led ställs vid upphandlingar i Västra Götalandsregionen.

Ordning och reda ska gälla på arbetsmarknaden. Ett viktigt steg i den riktningen är att arbeta för att svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige.

Den 15 januari 2014 röstade Europaparlamentet igenom nya regler för offentlig upphandling, som innebär att kommuner och landsting kan ställa krav på miljö och social hänsyn samt på kollektivavtal när varor och tjänster ska upphandlas. Det handlar om tre nya EU-direktiv om offentlig upphandling, som med stor majoritet antogs av
parlamentet. Det är glädjande att Europarlamentet har beslutat att kollektivavtal ska kunna krävas vid offentlig upphandling. Detta borgar för en konkurrensneutral upphandling som präglas av ordning och reda samt schyssta arbets- och anställningsförhållanden.

Att tillväxten skapas på ett sätt som är socialt och ekologiskt hållbart och fördelas rättvist är en av vår tids ödesfrågor, men också en fråga där Västra Götalandsregionen har goda möjligheter att ligga i framkant, anser Socialdemokraterna, som i en motion till regionfullmäktige kräver att kollektivavtal i all led ska gälla vid upphandling i regionen.

”För oss socialdemokrater är det självklart att kommuner och regioner/landsting har ett särskilt ansvar för att bekämpa arbetslöshet, inte minst bland våra ungdomar. Här kan offentlig upphandling användas för att se till att ungdomar får en meningsfull sysselsättning och utbildning.”, skriver Helén Eliasson (S), Louise Åsenfors (S), Krister Andersson (S), Malin Sjunneborn (S) och Mats Palm (S), som undertecknat motionen.

Motion om kollektivavtal vid upphandling

 

facebook Twitter Email