S driver igenom handlingsprogram för höjda grundlöner i sjukvården!

Efter initiativ från Socialdemokraterna ska Västra Götalandsregionen ta fram en handlingsplan för att höja grundlönerna för personalen i regionens hälso- och sjukvård.

Det står klart sedan den socialdemokratiska motionen om handlingsplan för konkurrenskraftiga löner fått en majoritet med sig vid regionfullmäktige 8 oktober.

Ledamöterna från den moderatledda minoriteten – M, L, C, KD och MP – röstade emot. Tillsammans med SD röstade också M-styret bort att pengar ska avsättas i regionens budget för ändamålet.

– Det här är ändå ett mycket viktigt steg framåt för att göra reella satsningar på personalens grundlöner. Vi socialdemokrater har avsatt mellan 500 och 600 miljoner kronor till höjda grundlöner i varje budget, därför att vi prioriterar personalen. Det är inte rimligt att mera arbete på obekväm arbetstid ska vara den främsta källan till en högre lön. Ob-tillägg är dessutom just bara ett tillägg – den som inte kan, inte vill eller inte orkar får inget, säger Janette Olsson (S), oppositionsregionråd och vice ordförande i regionens personalutskott, som skrivit motionen tillsammans med Jim Aleberg (S), Claes Redberg (S) och Cecilia Dalman Eek (S).

”Om VGR ska uppfylla sitt mål, om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare, måste därför en tydlig handlingsplan utarbetas, som anger mål och väg för att nå och behålla minst riksgenomsnittet vad gäller grundlöner för regionens sjukvårdsutbildade. Ingen kan betala sina räkningar eller köpa mat med hjälp av fagra ord. Det gäller även dem som inte arbetar obekväm arbetstid.”, skriver de i sin motion.

– Att höja lönerna i vården var också ett av våra vallöften. Det betyder att vi socialdemokrater, trots att vi är i opposition, redan ett år efter valet har uppfyllt tre av våra vallöften: Handlingsplan för lönerna, kostnadsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentraler för alla som fyllt 65 år och PSA-provprogram för män. Det är viktiga satsningar för en säker, jämlik och rättvis vård, säger Janette Olsson (S).

Janette Olsson (S)
facebook Twitter Email