Rör inte de ungas fria tandvård!

Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen säger ett klart och tydligt nej till att sänka åldersgränsen för ungas fria tandvård, från 24 till 23 år. "Det är helt fel väg att gå! Det vore bättre om det moderatledda regionstyret istället fullföljde regionfullmäktiges beslut, att åldersgränsen ska vara 25 år", konstaterar Håkan Linnarsson (S), oppositionsregionråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Tänderna hör till kroppen! På sikt vill Socialdemokraterna göra tandvården till en del av det nationella högkostnadsskyddet i hälso- och sjukvården. Detta är en dyr reform, men Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen har valt att gå före och visa vägen. Under S-lett styre genomfördes därför reformen om att höja åldersgränsen för fri barn- och ungdomstandvård, i etapper, upp till 25 år. Tyvärr stoppades den sista åldershöjningen – från 24 till 25 – när det moderatledda regionstyret tillträdde efter valet 2014. Åldersgränsen i Västra Götalandsregionen ligger således kvar vid 24.

Under förra mandatperioden beslutade den S-ledda regeringen att höja åldersgränsen nationellt, till 23 år. I och med beslutet fick Västra Götalandsregionen nya statsbidrag för de år som tidigare skiljt mellan den nationella åldersgränsen och regionens. I regionen rådde också politisk enighet om att behålla den egna, högre, åldersgränsen – och tacka för de extra pengarna från S-ledda regeringen.

Men nu kommer nya propåer. Istället för att fullfölja regionfullmäktiges beslut (från 2008, att successivt höja till 25 år) vill det moderatledda regionstyret nu att åldersgränsen ska sänkas till 23 år, det vill säga den nationella åldersgränsen. Skälet är att spara pengar. Men det är kortsiktiga vinster man gör, anser Socialdemokraterna – på sikt kan det bli ett mycket kostsamt beslut.

– Att försämra ungas möjlighet till en bra tandhälsa är att bita sig själv i svansen. Satsningen riktar sig ju mot dem som har behov av tandvård; ingen går väl till tandläkaren för skojs skull. Och det handlar inte bara om utseendets – hela tänder och en god munhälsa är bevisat viktigt för att motverka och lindra en rad sjukdomar, säger Håkan Linnarsson (S).

Tidigare i veckan fick Socialdemokraterna majoritet i regionstyrelsen för sin motion om att erbjuda ett fritt besök per år hos tandhygienist för alla 65 år och äldre.

– Att rikta satsningar för bättre munhälsa mot både unga och pensionärer är viktigt ur många perspektiv. För de unga handlar det om att lägga en stabil grund för framtiden, för de äldre att bibehålla en så god munhälsa som möjligt livet ut. Det är också grupper som ur ett jämlikhetsperspektiv är viktiga att värna; båda grupperna är till stora delar ekonomiskt utsatta och risken att de väljer bort utgifter för tandläkare är överhängande, säger Håkan Linnarsson (S).

Med stöd av SD röstade den moderatledda minoriteten i hälso- och sjukvårdsstyrelsen igenom den sänkta åldersgränsen, med start redan från årsskiftet.

Frågan kommer slutgiltigt att avgöras i regionfullmäktige.

Håkan Linnarsson (S)
facebook Twitter Email