Regionens M-styre har tappat kontrollen över sjukvården!

Återigen riktar regionens revision skarp kritik mot den moderatledda majoritetens sätt att hantera sjukvården. I sin senaste rapport riktas tuffa anmärkningar mot brister i sättet att styra och leda Sahlgrenska Universitetssjukhus (SU) i Göteborg och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås. "Det är ytterligare bevis för det allvarliga läge som den moderatledda majoriteten försatt sjukvården i Västra Götalandsregionen i", kommenterar Helen Eliasson, socialdemokratisk gruppledare och regionråd i opposition.

Revisorernas rapport, som offentliggjordes i dag, pekar på en lång rad allvarliga brister. De skriver: ” Vi riktar anmärkning mot styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhusen och Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset på grund av dels bristande måluppfyllelse, dels bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.”

– Vi har nu hamnat i just den situation som vi socialdemokrater har varnat för de senaste åren. Den negativa utveckling vi ser för sjukvården sedan den moderatledda majoriteten tillträdde för tre år sedan är mycket bekymrande, säger Helen Eliasson (S).

Socialdemokraterna har vid upprepade tillfällen och i varje nämnde och styrelse kopplad till sjukvården ställt krav och lagt förslag på handlingsplaner och långsiktighet. Men den moderatledda majoriteten har konsekvent sagt nej. Istället har man väntat tills kriser varit faktum och då tvingats till mycket dyrköpta insatser för att försöka ”lappa och laga”. Ett bevis för det är att kostnaderna för inhyrd personal och köp av dyr vård utifrån ökat kraftigt.

– Våra sjukhus behöver långsiktiga lösningar och ekonomiska muskler för att klara sina uppdrag. Situationen måste lösas tillsammans med personal och ledning. Det är de som har den största kunskapen kring vilka insatser och åtgärder som behövs. Men den styrande moderatledda majoriteten tycker sig veta bättre. Det är beklämmande och frustrerande att bevittna hur den M-styrda ledningen inte inser sina tillkortakommanden, och inte kunna göra något åt, säger Helen Eliasson (S).

SU, navet för sjukhusvården i hela regionen, gjorde ett underskott på 326 miljoner kronor under 2017. Sjukhuset har landets längsta väntetid på akuten, stängda vårdplatser, operationer som ställs in och ständiga larm från personalen om den ohållbara situationen.

Samtidigt har Västra Götalandsregionen under de senaste åren haft mer pengar än någonsin. 2016 blev överskottet 1,6 miljarder. Huvudskälet till det är de mångmiljardsatsningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort på sjukvården.

– Problemet är att pengarna regionen har fått inte kommit vården till del på det sätt som de borde. Vi vill använda pengarna för att bygga upp den egna verksamheten, ge personalen rimliga arbetsvillkor och konkurrenskraftiga löner och sjukhusen ekonomisk ryggrad för att klara sina uppdrag. Den moderatledda majoriteten vill hellre se dyra lösningar hämtade från marknaden. Då blir det så här, säger Helen Eliasson (S).

2018 hann knappt börja innan regionens akutsjukhus visade upp nya stora underskott, totalt minus 175 miljoner kronor. Det är mindre än åtta månader efter att regionens M-styre presenterade sin budget för 2018, där man utlovade ”satsningar och stärkta resurser till våra verksamheter i stället för neddragningar och minskad verksamhet.”

– Sjukhusens svåra ekonomiska situation var välkänd redan då. Men den moderatledda majoriteten tycks vara immun mot fakta som inte passar den. Det vittnar om en sällsynt brist på insikt i det ansvar ledningen har, säger Helen Eliasson (S).

Helen Eliasson (S)
 Senio Kelemete Authentic Jersey

facebook Twitter Email